Tarvitsemme Vanhusasiavaltuutetun

Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutetun virka.

Tue hankettamme ja allekirjoita addressi

Suomen Senioriliike ry vaatii vanhusasiavaltuutetun viran perustamista Suomeen. Vetoomus viran perustamisesta luovutettiin peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille tiistaina 23.4.2013.
Ministeri Guzenina-Richardson ei nähnyt tällaisen viran perustamista tarpeellliseksi, eli me 1 200 000 ikääntynyttä saamme edelleen tulla toimeen omin voimin.

Ei ole itsestään selvää, että vanhukset ovat tasa-arvoisia esim. terveyspalveluissa. Siksipä Senioriliike vaatii edelleen vanhusasiavaltuutetun viran perustamista. Vanhusten kohtelussa on epäkohtia, joihin jonkun virallisen elimen olisi syytä puuttua.

PERUSTELUT:

Asenteet yhteiskunnassa vanhoja ja iäkkäitä kohtaan näyttävät koventuneen. Julkisuudessa iäkkäistä puhutaan lähes pelkästään taakkana ja yhteiskuntaa vääristävänä huoltosuhteena. Syrjintä iän perusteella on valitettavan yleistä.

Suomen perustuslaissa säädetään, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Syrjiminen on kielletty maamme lainsäädännössä, Euroopan Unionin ja Yhdistyneitten kansakuntien julkilausumissa ja ohjelmissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden noudattamiseen Suomi on sitoutunut. Sukupolvien välinen tasa-arvo on mainittu myös pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa keskeisenä päämääränä.

Tästä huolimatta Suomen Senioriliike ry saa jatkuvasti eri puolilla maata kansalaispalautetta vanhusten huonosta hoidosta ja syrjinnästä.

Suomessa vastuu palvelujen järjestämisestä on säädetty kunnille. Suomalaisilla kunnilla on laaja itsehallinto. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan heinäkuun alussa 2013. Se asettaa kunnille velvoitteita vanhusten hyvästä hoidosta. Uuden lain myötä perustettavilla kuntien vanhusneuvostoilla tulee olemaan merkittävä rooli lain toteutuksen edistäjänä, seuraajana ja valvojana.

Valtakunnallisella tasolla tarvitaan valtuutettu, joka ottaa kantaa ja toimii asiantuntijana ikääntyneitä ja vanhuksia koskevissa asioissa. Tällainen virka on myös viesti kansalaisille, että ikääntyvät kansalaiset ovat tasa-arvoisessa asemassa muiden puolustuskyvyttömien ryhmien kanssa, esimerkkinä lapset, joita varten on oma valtuutettunsa.

Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi meille on jo perustettu useita valtuutettujen ja asiamiesten virkoja toimistoineen. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii kuluttajasuoja-asiamies, sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiainvaltuutettu. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla kansalaisten oikeuksia valvoo tietosuojavaltuutettu ja valtioneuvoston yhteydessä vähemmistöjen oikeuksia vähemmistövaltuutettu. Eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamisesta sovittiin Kataisen hallitusohjelmassa ja vuoden 2013 budjetissa on määrärahat viran perustamiseen.

Vanhusten syrjintää ei saada loppumaan ilman valtakunnallista vanhusasiavaltuutettua.

Vanhusasiavaltuutettu pystyy vaikuttamaan yhteiskunnan asenteisiin puuttumalla syrjintätapauksiin ja siten vaikuttamaan ikäsyrjinnän vähentämiseen. Keskeisiä vanhusasiavaltuutetun tehtäviä olisivat kunnallisten vanhusneuvostojen toiminnan seuraaminen, vanhusten syrjinnän ehkäiseminen, seuranta ja raportointi sosiaali- ja terveystoimessa, asumis- ja liikenneratkaisuissa ja muissa yhteiskunnan palveluissa. Vanhusasiavaltuutetun tehtäväkenttään kuuluisi tärkeänä osana myös neuvonta ja ohjaus iäkkäiden ihmisoikeuksien puolustamisessa.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Senioriliikkeen lisäksi Pro Kustaankartano ry, Suomen Eläkeläisten Edunvalvontayhdistys SEDU ry, Suomen Vanhusten Hyvinvointi ry, sekä Nurmijärven ja Porvoon vanhusneuvostot.

Suomen Senioriliike on poliittisesti riippumaton järjestö, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa, yksilön kunnioitusta ja yhteisöllisyyttä. Liikkeen jäsenmäärä on noin 2500. Järjestö toimii osana Valtaa Vanhuus -liikettä.

Lisätietoja:

Eeva Kainulainen
Puheenjohtaja

Suomen Senioriliike ry
Puh. 040 568 0591

www.senioriliike.fi
Suomen Senioriliike ry

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Sakari Eränen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?