Asepalveluksesta tasa-arvoinen ja rankaisematon

Asevelvollisuus on pakko, joka koskee sukupuoleen perustuen vain osaa suomalaisista. Se on ongelma, jota ei voida kieltää (...)

(Totaalikieltäytyjille langetettava) Maksimissaan 173 päivän ehdoton vankeustuomio on kova. Se on myös suoritettava kokonaan toisin kuin monet muut vankeustuomiot, eikä mahdollisuutta ehdonalaisuuteen ole. Länsimaisessa demokratiassa ei mielestäni tulisi joutua vankilaan kieltäytyessään tekemästä jotain oman vakaumuksensa vastaista.

Se, että rangaistus on mahdollista laittaa käytäntöön kotiarestin muodossa ja nilkkarenkaalla valvonta ei muuta sitä tosiasiaa, että rangaistus ylipäätään on häpeäpilkku ihmisoikeuksia kunnioittavassa valtiossa.”

– Antti Kaikkonen 5.9.2013 (puheenvuoro TANE:n paneelissa)

Arvoisa puolustusministeri Antti Kaikkonen,


me allekirjoittaneet yhdymme ylläoleviin sanoihinne. Toivomme teidän muistavan ne puolustusministerin tehtävää hoitaessanne ja toimivan sen puolesta, että Suomessa saatetaan voimaan asepalvelusjärjestelmä,

-joka kohtelee kaikkia sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisesti
-johon ei sisälly ihmisoikeuksia rikkovia ja oikeustajun vastaisia rangaistuksia siitä kieltäytyville.

Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan käytännössä vapaaehtoisuuteen perustuvissa sukupuolineutraaleissa asevelvollisuusmalleissa nämä ehdot toteutuvat paremmin kuin Suomen syrjivässä järjestelmässä.

Näissä naapurimaissa palveluksen suorittaville maksettavat etuudet ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna. Vastaava järjestelmä voidaan toteuttaa myös Suomessa.

Hallituskauden alussa asetetaan parlamentaarinen komitea selvittämään asevelvollisuusjärjestelmän kehittämistä. Vaadimme, että yllämainitut yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusongelmat otetaan huomioon ja että yksi lähtökohta on niiden ratkaiseminen.

Adressi luovutetaan puolustusministerille 23.9. Allekirjoituksia kerätään 20.9. asti.

Elsa Tauria, Aseistakieltäytyjäliitto
Milja Suihko, Asepalvelus 2020 -kampanja
Janne Salakka, Miehet ry
Hanna-Marilla Zidan, Vasemmistonuoret
Amanda Pasanen, Vihreät nuoret
Sameli Sivonen, Vihreät nuoret
Joonas Berghäll, elokuvaohjaaja
Arno Kotro, lukion opettaja