Tasavertoinen opetus opetuspaketilla opettajasta riippumatta

Sama taho, mikä tekee koulukirjat, tehtäväkirjat, opettajan käsikirjan sekä kokeet voisi tehdä tunnilla esitettävän opetuspaketin. Se voi olla Power point, Canva ym. pohjainen mikä sisältää kuvat, ääniraidat sekä koealueen alkutiivistelmän, opetettavat asiat sekä kertauksen koetta varten. 

Opetuspaketin ei tarvitse viedä koko oppituntia, mutta sillä varmistettaisiin:

1) Tärkeimmät opetettavaksi toivotut asiat tulee opetettua

2) Opetus on kansallisesti sama kaikille lapsille

3) Mikäli on häiriköintiä tunnilla, voi luokassa oleva opettaja esim. istua opetusmateriaalin esittämisen ajan lapsen / nuoren läheisyydessä ja rauhoittaa tilannetta. Hän voi havainnoida luokan dynamiikkaa ja ryhmää sekä oppia seuraamalla uutta.

4) Opettajan ammattitaidoksi jää selittää lapsille kysymyksiä herättävät asiat sekä keskustella esitetystä materiaalista ja todentaa sekä varmistaa oppimisen tasoa.

 
5) Mikäli lapsella on sairaus ym. poissaoloja, voi vanhempien / huoltajien kanssa sopia miten koulun opetuspakettia jaetaan lapselle. Vai onko esim. varattu kouluun aika, jolloin lapsi voi ko. paketit katsoa koulun tiloissa. Näin opetuksen yhdenvertaisuus toteutuu myös poissa-olijoiden suhteen.
 
6) Opetuspaketti sisältyisi oppivelvollisuuteen.
7) Opetuspaketin etuna olisi visuaalisuus, auditiivisuus sekä mahdollisuus upottaa filmejä ja konkretisoida asiakokonaisuuksia (etenkin kun ilmenee sitä, ettei lapset sisäistä joko lukemaansa tai suomenkielen sanoja).
8) Opetuspakettiin voi luoda toistoja niin, että mahdollistuu uusien sanoen ja asiakokonaisuuksien ymmärrys.
9) Entä jos joku ei vaan opi? Silloin ope on läsnä ja neuvomassa ja avaamassa niitä käsitteitä ja yhteyksiä mitkä lapselle ovat jääneet epäselviksi opetettavasta alueesta.
10) Opetuspaketin tekijät voivat myös ohjeistaa tai tarkentaa tehtäväksiantoja mikäli kokevat jonkin tehtävän kohdalla sen tarpeelliseksi.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Katja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…