TASOKOROTUS TOIMEENTULOTUKEEN – kuuleeko hallitus

VAADIMME TASOKOROTUKSEN TOIMEENTULOTUKEEN – kuuleeko hallitus?

Toimeentulotuen ostovoima on heikentynyt noin 40 % reilun kahdenkymmenen vuoden aikana. Köyhien keski- ja hyvätuloisiin verrattuna jopa kaksi kertaa kovempi inflaatio on tosiasia ja ilmiö tunnetaan kautta Euroopan.

Vaadimme toimeentulotuen perusosaan (enimmäismäärän kohdalla) 16 euron korotuksen siten, että korotus sisältää vuoden 2020 indeksitarkistuksen. Muut perusosat korotetaan samaa kerrointa käyttäen kuin ne nyt määräytyvät. Tämän jälkeen perustoimeentulotuen taso tarkistetaan vuosittain - indeksitarkistusten lisäksi - suhteessa muun perusturvan tasoon ja pienituloisten todellisten elinkustannusten kehitykseen kunnes sosiaaliturvauudistus on valmis.

Hallitus esitää korotuksia perusturvaan ja esityksen vaikutukset

Hallitus esittää perusturvaan korotuksia siten, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajista yli 20 % (hyvätuloisimmat) saisi 33,10 euron korotuksen ja lähes 80 % saisi 11 euron korotuksen kuukautta kohti vuoden 2019 tasossa. Työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan saajat saisivat 20 euron korotuksen kuukautta kohti.

Lapsiperheitä hallituksen esityksessä muistetaan siten, että 5 % lapsiperheistä on saamassa lapsilisään 10 euron korotuksen: monilapsiset perheet neljännen ja sitä useamman lapsen osalta. Lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen on esitetty myös 10 euron korotusta. Elatustukeen esitetään 7 euron korotusta.

Kuulostaa hyvältä, mutta OSA KOROTUSTEN SAAJISTA SIVUUTETAAN: kaikki nuo korotukset leikkautuvat toimeentulotukilaskelmassa pois: perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikki kyseisten perusturvaetuuksien määrät sekä tietysti niiden muutokset. Ainoastaan yksinhuoltajia (marraskuussa 2018 heitä oli 12 % toimeentulotukea saavista kotitalouksista) hallitus haluaa armahtaa: toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosaan esitetään 14 % korotusta, jolloin se tuottaisi noin 20 euroa vastaavan korotuksen.

Toimeentulotuen perusosaan ollaan sentään tekemässä tavanomainen indeksitarkistus joita ei edes edellinen, leikkausinnostaan tunnettu hallitus jättänyt tekemättä. Tämä indeksitarkistus tarkoittaa sitä, että tuen perusosiin tulee enimmillään 4,97 euron korotus. Samaan aikaan hallitus suunnittelee uusia haittaveroja jotka kompensoidaan perusturvan varassa elävien kohdalla edellämainituilla korotuksilla. Näistä korotuksista eivät toimeentulotukiasiakkaat siis hyödy, koska tulojen kasvaessa toimeentulotuki pienenee vastaavasti. Eli nämä uudet haittaverot kuormittavat eniten kaikkein pienituloisimpia. Samaan aikaan mm. ruuan hinnan nousu kiihtyy, kuten se on tehnyt viimeisen vuoden ajan mikä näkyy pitenevinä leipäjonoina.

Hallituspuolueet julistavat sitoutuneensa vähentämään toimeentulotukiriippuvuutta. Päättäjiltä tuleva viesti kertoo, että toimeentulotuki nähdään kannustinloukkuna: ihmiset eivät ota työtä vastaan köyhäinavun menettämisen pelossa. Tässä kohtaa kysymme, mitä työtä? Sellaistako, jota tekevät ihmiset joutuvat hekin hakemaan toimeentulotukea – jo noin 8 % toimeentulotuen saajista on työssäkäyviä. Vai halutaanko työhön ne 120 000 lasta jotka elävät toimeentulotukea saavissa perheissä? Sanooko hallitus pitkäaikaissairaille, vammaisille ja köyhille vanhuksille: ota vuoteesi ja käy?

kansikuva1.jpg

Kuva: Toivo Koivisto

Adressin laatijat:

Veli-Matti Hurskainen, Nurmes

Pälvi Uusitalo, Turku


Veli-Matti Hurskainen, Pälvi Uusitalo    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Veli-Matti Hurskainen, Pälvi Uusitalo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?