TASOKOROTUS TOIMEENTULOTUKEEN

 

VAADIMME TASOKOROTUKSEN TOIMEENTULOTUKEEN

kuuleeko hallitus?

 

Toimeentulotuen perusosan ostovoima on jäänyt yleisestä palkkakehityksestä jälkeen yli 40 % reilun kahdenkymmenen vuoden aikana. Köyhien keski- ja hyvätuloisiin verrattuna jopa kaksi kertaa kovempi inflaatio on tosiasia ja ilmiö tunnetaan kautta Euroopan. Toimeentulotukeen joutuu turvautumaan jo lähes puoli miljoonaa suomalaista (vuonna 2018 tukea sai 470 000 henkilöä, joista 120 000 lapsia) ja kasvava joukko työssäkäyviä.

Vaadimme toimeentulotuen perusosaan (enimmäismäärän kohdalla) 10 euron tasokorotuksen siten, että muut perusosat korotetaan samaa kerrointa käyttäen kuin ne nyt määräytyvät. Tämän jälkeen perustoimeentulotuen taso tarkistetaan vuosittain - indeksitarkistusten lisäksi - suhteessa muun perusturvan tasoon ja pienituloisten todellisten elinkustannusten kehitykseen kunnes sosiaaliturvauudistus on valmis.

Hallitus korotti perusturvaa ja esityksen vaikutukset

Hallitus korotti perusturvaetuuksia eli vähimmäismääräis kuntoutusrahaa, sairaus- ja vanhempainpäivärahaa sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukea 20 eurolla kuukautta kohti.

Lapsiperheitä hallitus muisti siten, että 5 % lapsiperheistä on sai lapsilisään 10 euron korotuksen: monilapsiset perheet neljännen ja sitä useamman lapsen osalta. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotettin myös 10 eurolla. Elatustukea korotettiin 7 eurolla.

Suunta on oikea, mutta OSA KOROTUSTEN SAAJISTA SIVUUTETAAN: kaikki nuo korotukset leikkautuvat toimeentulotukilaskelmassa pois: perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikki kyseisten perusturvaetuuksien määrät sekä tietysti niiden muutokset. Ainoastaan yksinhuoltajia (marraskuussa 2018 heitä oli 12 % toimeentulotukea saavista kotitalouksista) hallitus armahtahti: toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosaa korotettiin 14 prosentilla, mikä tarkoittaa rahassa 20 euron korotusta.

Toimeentulotuen perusosaan tehtiin sentään tavanomainen indeksitarkistus joita ei edes leikkausinnostaan tunnettu, vuosina 2015 – 2019 istunut hallitus jättänyt tekemättä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuen perusosiin tuli enimmillään 4,97 euron korotus. Ylimenevältä osalta kaikki muut korotukset leikkautuvat pois.

Hallituspuolueet julistavat sitoutuneensa vähentämään toimeentulotukiriippuvuutta. Päättäjiltä tuleva viesti kertoo, että toimeentulotuki nähdään kannustinloukkuna: ihmiset eivät ota työtä vastaan köyhäinavun menettämisen pelossa. Tässä kohtaa kysymme, mitä työtä? Sellaistako, jota tekevät ihmiset joutuvat hekin hakemaan toimeentulotukea – jo noin 8 % toimeentulotuen saajista on työssäkäyviä. Vai halutaanko työhön ne 120 000 lasta jotka elävät toimeentulotukea saavissa perheissä? Sanooko hallitus pitkäaikaissairaille, vammaisille ja köyhille vanhuksille: ota vuoteesi ja käy?

 

tyhjät_kädet1.jpg

 

Adressin laatijat:

Veli-Matti Hurskainen, Nurmes

Pälvi Uusitalo, Turku


Veli-Matti Hurskainen, Pälvi Uusitalo    Ota yhteyttä adressin tekijään