Teollisuusjätteiden kaatopaikka ei meren rantaan

Kokkolan Ykspihlajan sataman rantaan suunnitellaan teollisuusjätteiden käsittely-kierrätyskeskus ja loppusijoituspaikkaa. Jätteet loppusijoitetaan mereen työntyvään niemeen.

Teollisuus- yms. jätteiden loppusijoituspaikka ei kuulu meren rantaan. Tällaisessa paikassa jätteiden huuhtoutuminen mereen on vaikeampi torjua, kuin selvästi kuivalle maalle sijoitetusta paikasta.

Koko Pohjois-Suomen alueelta kuljetettaisiin mm. jätteen- ja ongelmajätteen polton tuhkia ja kuonia, teollisuusjätettä, asbestijätettä ja pilaantuneita maa-aineksia. Tällaisten jätteiden kuljettaminen asutusten läheltä on riski loppusijoituspaikan väärän valinnan lisäksi.

EN HYVÄKSY TEOLLISUUSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITTAMISTA ENKÄ KULJETTAMISTA KOKKOLAN YKSPIHLAJAAN.

(Ks. mm. sivu 6: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=95975&lan=fi)