Terhokodin puolesta -adressi

Kuka on paikalla silloin, kun kuolet? Kuka on paikalla silloin, kun rakkaimpasi kuolee? Mitä toivomme ja tarvitsemme silloin, kun edessä odottaa rakkaasta luopuminen? Mitä tarvitsemme kuolemaa lähestyvänä ihmisenä?

Me allekirjoittaneet vetoamme sosiaali- ja terveysministeriin, Uudenmaan alueen kunnanvaltuustojen jäseniin sekä HUS:n hallituksen jäseniin, että Terhokodin toiminta turvataan.

Helsingin Lassilassa yli 30 vuotta toiminut saattohoitokoti Terhokoti on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa eli 41 henkilöä. Syynä on Terhokodin pitkään jatkunut tappiollinen toiminta. Yhteistoimintamenettelyn perusteena on tuotannolliset ja taloudelliset syyt, joka johtuu toiminnan pitkäaikaisesta ja kuluvana vuonna kiihtyneestä tappiollisuudesta. Toiminnan tappiollisuuden keskeisimpinä syinä ovat Terhokodin käyttöasteen voimakas aleneminen viime vuosina, vaativan erityistason hoitokustannuksiin verrattuna liian alhaiset hoidon hinnat ja liian myöhään lähetettyjen saattohoitopotilaiden lyhyet hoitojaksot.    

 

Ainutlaatuinen Terhokoti

Terhokotia ylläpitää TERHO-säätiö, joka on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö. Terhokoti on vaativan erityistason saattohoitoyksikkö, jolla on vahva vuosien saatossa kehittynyt laaja-alainen osaaminen. Terhokodin toimintaan kuuluu vuodeosasto, päiväsairaala ja kotisairaanhoito. Koko Terhokodin henkilökunnan tavoitteena on tarjota laadukasta hoitoa elämän loppuvaiheessa. Lääkäreillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys ja hoitotyön johtajana toimii valtakunnallisen saattohoidon kehittäjä, joka taitaen ohjaa ja tukee hoitohenkilökuntaa. Terhokodille täysin ainutlaatuista on vahva moniammatillinen osaaminen saman katon alla. Kokeneiden ja osaavien lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi Terhokodissa toimii terveyssosiaalityötä tekevä sairaanhoitaja sekä perhetyötä tekevä sairaanhoitaja, joiden tukea potilas ja läheiset voivat saada joko kotona tai Terhokodissa. Toimintaa täydentävät esimerkiksi lymfahoitaja, fysioterapeutti, sairaalamuusikko, vapaaehtoistyönohjaaja ja laaja vapaaehtoistyöntekijöiden verkosto, sairaalapastori, logoterapeutti ja kunnioittavan kosketuksen filosofiaan perustuva hyvinvointihoitaja. Potilaan ja läheiset kohtaa osaava, kouluttautunut, sydämellä ja antaumuksella työtä tekevä henkilökunta. Lisäksi Terhokodin toiminnassa olennaista on valtakunnalliseen saattohoidon kehittämiseen osallistuva koulutusyksikkö. Hoito perustuu jokaisen potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Hoitotyötä ohjaavat eettiset periaatteet, jotka näkyvät potilaasta välittämisenä ja huolenpitona sekä hänen valintojensa tukemisena, läheiset huomioiden. Terhokodissa hoidetaan syöpäpotilaiden lisäksi mm. ALS-diagnoosin saaneita potilaita. Vuodeosasto tarjoaa tälle potilasryhmälle periodijaksoja, joiden tarkoituksena on potilaan hoidon lisäksi turvata omaisten lepo. Terhokodin kotisairaanhoito tukee kotona olevia potilaita sekä heidän läheisiään kiireettömästi ja kokonaisvaltaista oirehoitoa toteuttaen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden siihen, että potilas saa halutessaan viettää elämänsä viimeiset hetket kotona läheisten ympäröimänä, tuttujen hoitajien tuella. Kotisairaanhoitajat arvioivat säännöllisin kotikäynnein potilaan kokonaistilannetta ja tarvittaessa turvaavat oikea-aikaisen vuodeosastolle siirtymisen voinnin heiketessä. Kaikilla näillä toimilla pyritään lisäämään potilaan ja läheisten valmiuksia kohdata voinnin heikkeneminen ja lähestyvä kuolema sekä helpottamaan potilaan oloa.  

 

Ei vain saattohoitoa vaan myös tukea kuoleman jälkeen  

Terhokodissa järjestetään niin syöpä kuin ALS-potilaille ja heidän läheisilleen vertaistukea. Työllä on erityinen ennaltaehkäisevä vaikutus ajatellen lasten, nuorten ja muiden perheen jäsenten psyykkistä jaksamista sekä tulevaisuutta. Terhokodin merkitys on siinä, että se ei vain hoida, vaan tukee läheisten elämän jatkumista.  Siinä ei ole kyse vain arvokkaasta kuolemasta vaan myös elämästä, lähipiirin toimintakyvystä, elämän jatkumisesta. Terhokoti saattaa siis paitsi pois maailmasta, myös siihen takaisin. Terhokodin toimintaan kuuluu läheisten tukeminen myös potilaan kuoleman jälkeen, esim. vertaistukiryhmät omaisille, sururyhmät, lasten suruleirit ja kotisairaanhoitajien tekemät surukäynnit kotikuolemien jälkeen.        

 

Jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan

Terhokodilla on ollut jo vuodesta 1987 lähtien merkittävä rooli palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttajana sekä kehittäjänä. Me allekirjoittaneet vetoamme Teihin arvoisat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, Uudenmaan alueen kunnanvaltuustojen jäsenet sekä HUS:n hallituksen jäsenet.

Tavoitteenamme on, että Terhokoti saa jatkaa toimintaansa edelleen itsenäisenä ja arvostettuna saattohoitokotina yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tämän mahdollistamiseksi vetoamme HUS:iin, jotta se neuvotteluiden kautta päättäisi Terhokodin hoitopäivämaksun korottamisesta hoidon kustannuksia vastaavalle tasolle sekä tehokkaammasta saattohoitopotilaiden ohjaamisesta Terhokodin palvelujen piiriin. Vetoamme myös lähetteitä laativiin lääkäreihin aikaistamaan potilaan siirtymistä Terhokodin hoidon piiriin. Tämä on jokaisen apua tarvitsevan potilaan ja hänen läheisensä oikeuksiin kuuluvaa.  

 

"Kiitos kun teet minulle elämää"

– olivat erään potilaan sanat hoitajan kohtaamisen jälkeen.  

Sillä vaikka meillä kuollaan, sitä ennen meillä tuetaan mahdollisimman täysipainoiseen elämään potilaan omilla ehdoilla.  

Meillä rakennetaan muistoja, jotka toimivat siltoina läheisten elämässä matkalla eteenpäin.          

 

 

Terhokodin puolesta:

Marjaana Väänänen, sairaanhoitaja

Kaisa Komulainen, sairaanhoitaja, Terhokodin kotisairaanhoito

Katri Turunen, sairaanhoitaja, Terhokoti

Aleksandra Meyer, läheinen, viestintäkonsultti, FM

Jaana Karjalainen, fysioterapeutti

Johanna Kirjonen, läheinen, Sales Manager

Miina-Liisa Flinkkilä, sairaanhoitaja, Terhokodin kouluttaja, TtM


Katri Turunen/Kaisa Komulainen/ Miina-Liisa Flinkkilä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Katri Turunen/Kaisa Komulainen/ Miina-Liisa Flinkkilä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…