Terveellinen oppimisympäristö Kempeleen Kirkonkylän oppilaille

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kempeleen Kirkonkylän uuden koulun rakentamisen odotusajaksi hankitaan uudet väistötilat moduulirakennuksen muodossa. Tällä takaamme perusopetuslain mukaisen turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön, johon lapsillamme on oikeus.  

Suomen perustuslain 16§:n mukaan ”Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen” sekä ”Ihmisoikeuksien 26.artiklan mukaan ”Jokaisella on oikeus saada opetusta”.                                                                                             Perusopetuslain 29§:n mukaan opetukseen osallistuvilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä Suomen perustuslain 20§:n mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön.                          Lisäksi Unicefin Lapsen oikeudet -sopimuksen mukaan ”Sopimusvaltiot tunnustavat, että lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta”.            Mielestämme nämä eivät toteudu Kempeleen Kirkonkylän koulun D-talossa opiskelevien oppilaiden eikä opettajien kohdalla.  

Kunnassa on aloitettu varasuunnitelman laatiminen mahdollisen D-talon käytön estymisen varalta ja tiloja on kartoitettu jo olemassa olevien tilojen osalta. Valtuuston kokouksessa 9.11.2020 kävi kuitenkin ilmi, ettei varasuunnitelman toteuttamiseen jouduttaisi. Linkki Kempeleen valtuuston kokoukseen 9.11.2020 saatavilla https://www.youtube.com/watch?v=Aoc7W6Y8JLk&feature=emb_logo . Varasuunnitelman laatimista käsiteltiin noin 47.minuutin kohdalla.

Kirkonkylän koulun vanhempainryhmän kokouksessa 4.11.2020 kerrottiin väistötilojen suunnitelmasta, mikä on seuraavanlainen: Pirilä 2-3 luokkatilaa, Niittyranta 1-2 luokkatilaa ja Kempeleen lukion tilat 15.2.2021 alkaen. Nämä tilat ovat mielestämme riittämättömät ja parempi ratkaisu olisi moduulirakennus, johon kaikki D-talon oppilaat mahtuisivat.    

Voitte halutessanne allekirjoittaa adressin nimettömänä.  

Terveellisemmän kouluympäristön puolesta Merja Pohjanen, Minna Alasuutari ja Mari Tulla  

Keräämme tähän adressiin allekirjoituksia 7.12.2020 klo12.00 saakka. Adressi tullaan luovuttamaan kunnan päättäjille 7.12.2020.