Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava

Me allekirjoittaneet pyydämme, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus selvittää mahdollisuudet hankkia uudet tietojärjestelmänsä niin, että HUS ei jää yhden toimittajan loukkuun tulevissa kehityshankkeissaan.

Toimittajaloukku tarkoittaa tilannetta, johon varomaton tietojärjestelmän ostaja joutuu valittuaan järjestelmälle toimittajan: kaikki muutostyöt on pakko ostaa samalta toimittajalta, ja tämä voi rahastaa niillä lähes miten haluaa. Myös huono laatu ja hitaus ongelmien korjaamisessa kulkevat yleensä käsi kädessä toimittajaloukon kanssa.

Toimittajaloukku on IT-alalla hyvin tunnettu ilmiö, ja sen välttämiseen tai rajoittamiseen on olemassa useita tunnettuja ratkaisuja. Esimerkiksi asiakas voi vaatia järjestelmän lähdekoodit itselleen, tai järjestelmä voidaan jakaa pienempiin osiin, joiden väliset rajapinnat standardoidaan.

Suomalaisen terveydenhuollon tietojärjestelmien tilaa pidetään yleisesti lähes katastrofina. Toimittajaloukku on yksi merkittävä tekijä ongelman taustalla.

HUS:lla on nyt mahdollisuus kääntää uusi lehti suomalaisen terveydenhuollon historiassa ja aloittaa matka kohti potilaita ja henkilökuntaa aidosti palvelevia tietojärjestelmiä. Se voi tapahtua vain, jos piiri ottaa aktiivisen roolin oman tietojärjestelmänsä hankinnassa eikä antaudu yhden järjestelmätoimittajan vangiksi.

-------------------------------------------------

Lisätietoja:

Blogikirjoitus siitä, miten HUS vois ongelmansa ratkaista:
http://vesirajassa.blogspot.fi/2012/07/toimittajaloukku-ja-kuinka-se-valtetaan.html

Hesari HUS:n tietojärjestelmähankinnasta:
http://www.hs.fi/kotimaa/Konsulttiyhti%C3%B6+Accenturen+kaksoisrooli+ihmetytt%C3%A4%C3%A4/a1305581459342

Facebook-ryhmä aiheesta:
http://www.facebook.com/groups/407836109267293/