Tieyhteys Linnakankaalta Metsokankaalle

Tieyhteys Linnakankaalta Metsokankaalle

Tieyhteyden rakentaminen Kempeleen Linnakankaalta Oulun Metsokankaalle (Linnakaartokatu) on alueen liikenneturvallisuuden ja kehittymisen kannalta erittäin tärkeä tiehanke. Tiehanke on alunperin suunniteltu toteutettavan vuoden 2012 aikana. Alueen asukkaat eivät voi hyväksyä tiehankkeen siirtämistä, vaikka osa päättäjistä on siirtämisen kannalla. Tarkempia tietoja hankkeesta löytyy osoitteesta http://edu.kempele.fi/dynastia/kokous/2011645-12.htm

Alueen liikenteen suurimpia ongelmakohtia ovat suuret liikennemäärät Kokkokankaantiellä sekä moottoritien (Pohjantie) liittymäalueella kauppakeskus Zeppelinin kohdassa. Kokkokankaantien vilkas liikenne on erittäin suuri vaaratekijä alueen kevyelle liikenteelle. Suurimassa vaarassa ovat tien varrella asuvat lapset ja koulutietä kulkevat lapset. He joutuvat päivittäin tahtomattaan erittäin suureen vaaraan ylittäessään kotikatuaan ja kulkiessaan koulumatkaansa.

Kauppakeskus Zeppelinin kohdassa sijaitseva moottoritien liittymä puolestaan on ruuhka-aikoina erittäin vaarallinen liikenteen jonoutumisen vuoksi. Moottoritien varressa odottavat autoilijat joutuvat päivittäin odottamaan milloin suuri liikenneonnettomuus sattuu kohdalle. Syksyn 2011 liikennejärjestelyjen uudistus ei kuitenkaan ole pystynyt poistamaan ruuhka-aikojen ongelmia. Suuret jonot moottoritien varressa aiheuttavat ison riskin liikenneturvallisuudelle.

Näihin isoihin liikenneturvallisuuden ongelmakohtiin Linnakaartokadun rakentaminen tuo välittömiä helpotuksia. Toivottavasti tilanteiden korjaamiseksi ei tarvita suurta liikenneonnettomuutta. Tieyhteys Linnakankaalta Metsokankaalle tuo myös suuria etuja joukkoliikenteen järjestämiseen, antavat mahdollisuuden Kempeleen ekologiseen kasvuun ja liikennemäärien kasvuun.

Linnakankaan, Kokkokankaan sekä muiden lähialueiden asukkaat