Haukilahden rannan metsä- ja kallioaluetta ei saa muuttaa asuinalueeksi

Vastustamme Espoon kaupungin Toppelund II (alue 231014) -suunnitelmaa, jossa Toppelundin metsä- ja kallioalueesta Haukilahdessa  tulisi asuinaluetta, ja vaadimme suunnitelman hylkäämistä. Vetoamme metsä- ja kallioalueen säilyttämiseksi nykyisellään koskemattomana.

 

Miksi ei asuntoja tälle paikalle?

·         Ainutlaatuinen kallioinen metsäalue meren rannalla

 

Kyseessä on ainutlaatuinen kallioinen metsäalue, jossa kasvaa komeita, vanhoja puita. Näitä ei saa kaataa. Myös kallio on itsessään upea, ja sitä ei saa lähteä louhimaan.  Alue on erityinen myös sen takia, että se sijaitsee meren rannalla, vastaavia luonnonmukaisia, kallioisia metsiköitä ei ole enää lähiympäristössä.  Siksi alue on säästettävä.

 

·         Uniikki virkistysalue

 

Toppelundin metsikkö on merkattu virkistysalueeksi. Alue on kovassa käytössä kaikenikäisten asukkaiden keskuudessa, yhtä hyvin aikuisten kuin lasten.  Esimerkiksi päiväkodin lapset ovat rakentaneet metsään useita leikkimajojaan, ja käyvät päivittäin leikkimässä siellä. Aikuiset käyvät alueella marjastamassa, sienestämässä, tai muuten vain ulkoilemassa. Jos hanke toteutettaisiin, tämä arvokas alue ei olisi enää kaikkien käytössä, vaan alueelle rakennettujen talojen pihana, tai parkkipaikkana.  Alue on säilytettävä kaikkien asukkaiden käytössä virkistysalueena.

 

·         Rivitaloalue

 

Toppelundin metsän viereinen alue on matalaa rivitaloaluetta, jollaisena sen pitää myös pysyä, alueelle ei saa missään nimessä rakentaa kerrostaloja.

 

·         Kouluihin ja päiväkoteihin lisäpaineita

Haukilahden päiväkodit ja koulut ovat alimitoitetut jo nykyiselle väestölle. Esimerkiksi Toppelundin päiväkodissa on ainoa yhteinen liikunta/leikkitila otettu yhden lisäryhmän käyttöön, lasten lukumäärä onkin lisääntynyt  70:stä 90:een viime vuosien aikana.  Lisärakentaminen toisi tarpeen päiväkoti- ja koulutarjonnan laajentamiseen.

 

·         Liikenne ja pysäköinti

Rakennushanke toteutuessaan kuormittaisi Mellstenintien ja Toppelundintien liikennettä, ja muuttaisi alueen luonnetta. Myös pysäköintitila olisi riittämätöntä. Koko Mellstenin ranta on laajasti espoolaisten ulkoilijoiden käytössä läpi vuoden, ja  jo nykyisellään pysäköintitilasta on usein puutetta.

 

·         Luonto

 

Ei ainoastaan kyseisen metsän puut ja kallio ole säästettävä, vaan myös luonnon monimuotoisuus on turvattava. Alueella on tavattu hyvin moninaisia eläimiä ja lintuja, mukaan lukien jopa liito-oravia.  Viitasammakoiden tai lepakoiden esiintyvyyttä alueella ei ole tutkittu. Kesällä tehtäviä kasvillisuusselvityksiä ei ole myöskään tehty mahdollisten rauhoitettujen kasvien osalta.  Ei ole myöskään tutkittu pesiikö alueella rauhoitettuja lintuja, tai käyttävätkö linnut kyseistä metsää muutonaikaisina kerääntymis- ja ruokailupaikkoina. Vetoamme siihen, että alueen luonnon monimuotoisuus turvattaisiin hankkeesta luopumalla.

 

 

Ehdotamme vaihtoehtoisia tontteja rakentamiselle

 

Hankkeelle löytyy varmasti useita vaihtoehtoisia tontteja, jotka eivät ole merenläheisiä luonnon tilassa olevia metsä- ja kallioalueita.

 

·         Tontteja lähempänä metroa

 

Koska hankkeen tarkoituksena on rahoittaa metroa, olisi suotavaa harkita tontteja, jotka sijaitsevat lähempänä metroa. Toppelund II –projekti ei olisi edesauttamassa metron käyttöä, vaan todennäköisesti vain lisäisi yksityisautoilua. Siksi nyt rakennettavat tontit tulisivat olla lähempänä metroa.

 

·         Peltoaukeat

 

Miksi tuhottaisiin metsäaluetta, kun Espoosta löytyy varmasti peltoaukeita, tai muita paikkoja, jotka eivät ole monimuotoista metsää meren läheisyydessä.

 

Vastustamme Espoon kaupungin Toppelund II-suunnitelmaa ja vaadimme suunnitelman hylkäämistä. Vetoamme kallioisen metsäalueen säilyttämiseksi nykyisellään koskemattomana virkistysalueena.

Adressin allekirjoittaneet.

(Adressi on koottu Toppelund II-projektin keskustelu/esittelytilaisuudessa Haukilahden kirjastossa 4.9.2014 asukkaiden antamista kommenteista.)

 

___________________________________________

 

Muista jakaa tämä sivu Facebookissa, jotta saamme enemmän näkyvyyttä ja allekirjoituksia!

_________________________________________

Alla kopioitua tekstiä Espoon nettisivuilta. Yksityishenkilöt voivat lähettää mielipiteitä asiasta! Mitä enemmän sinne saadaan viestejä, sen parempi!

 

Miten voin vaikuttaa?

 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun kertomalla mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 23.9.2014 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11 kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi ja aluenumero on mainittava (Toppelund II, 231014). 

 

Lisätietoja kaupungin suunnitelmasta:

(52779)