Tornionjoen Spinfluga - Kalastuksen kieltoa Vastustava Adressi!

Tällä Adressilla vastustetaan Tornionjoen kalastussääntöön ehdotettua muutosta, joka kieltäisi spinfluga -kalastuksen Tornionjoella kaudella 2020 - kevään 2021 välisenä aikana. Alustavien tietojen mukaan kieltoa ollaan ehdottamassa Maa- ja Metsätalousministeriön toimesta Ruotsin Viranomaisille, Maaliskuussa 2020 käytävissä rajajokisopimus neuvotteluissa!

Spinfluga -kalastuksen kieltoa on ajettu eteenpäin ilman kunnollista tieteellistä näyttöä siitä, että etenkin kaudella 2019 esiintyneet lohikalojen vesihome - ongelmat olisivat yksinomaan spinfluga - kalastuksen aiheuttamia vaurioita.
Lohikalojen Vesihome - ongelmat olivat monien Skandinavian jokien ongelmana kesällä 2019 ja tästäkin syystä on syytä olettaa, että kalojen vaurioiden syntyperät ovat monitahoisempia. Homeelle altistavia limakalvovaurioita, tai lohikalojen suomupeitteeseen syntyviä vahinkoja, voi syntyä jo paljon ennen jokeen nousemista.

Spinfluga - kalastusta on harrastettu Tornionjoella nykyisessä mittakaavassa jo pitkälle yli 10 vuotta. Spinfluga - kalastuksen harrastajamäärässä; ei ole tapahtunut lohikalojen vaurioiden radikaalia lisääntymistä tukevaa muutosta. Lisäksi spinfluga - kalastuksessa perhon koukku on jo rajoitettu yksihaaraiseksi, sekä max. 12 millimetrin kokoiseksi, joka on osaltaan jo vähentänyt merkittävästi vahinkotarttumisten määrää.

Näin radikaalia sääntömuutosta suunniteltaessa, ei ole otettu huomioon, että Matkakoskella kalastavien toimesta on saaliiksi saaduissa lohikaloissa havaittu lisääntyvässä määrin eriasteisia pintavaurioita; rosoisia eviä, sekä punoitusta kalojen vatsan alueella ja evien tyvi-alueilla. Havainnot ovat lisääntyneet kauden 2017 jälkeen, jolloin lohen meripyynnin vuosittaista aloittamista aikaistettiin.
Joten vesihomeen syntymistä edesauttavien ja "mekaanisten" vaurioiden aiheuttajan on osittain oltava olemassa jo ennen Matkakoskea, joka on selkeästi suosituin spinfluga - kalastuskohde. Matkakosken alapuolella spinfluga - kalastusta ei juuri harjoiteta, paitsi vähäisessä määrin Kukkolankoskella. Mikään tutkimustieto ei yksittäisesti osoita, että väitetyn suuruiset lohikalamäärät ehtisivät koskea jollain tapaa spinfluga - kalastusvälineisiin ja / tai näin vahingoittua näillä kahdella pienellä kalastus-alueella.

Yhtenä spinfluga - kalastuksen kieltämistä puoltavana argumenttina on esitetty pohjaan jäävien painojen ja siimojen vaikuttavan vesistön vedenlaatuun. Suosituimmat spinfluga - kalastuskohteet ja niiden pohjat on kuitenkin pyritty siistimään matalan veden aikaan kahlaamalla, sukeltamalla, tai muulla mahdollisella tavalla; harrastajien tai muiden tahojen toimesta.

Spinfluga - kalastuksen kiellon toteutuessa, tämä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä Tornionjoen alajuoksun alueen majoituspalveluiden tarjoajille ja vähemmissä määrin Tornion / Haaparannan alueen kulutushyödykkeiden myyjille, molemmin puolin jokea, kun satojen majoitusvuorokausien tarve poistuu kalastusmatkailijoiden määrän laskettua.

Lohikalojen tilasta ja Tornionjoen kalakuolemista on kaikken tahojen syytä olla huolissaan, mutta julkisuudessakin esitettyjen ja spinfluga - kalastuksen kieltoa puoltavien argumenttien on perustuttava tieteellisesti osoitettuun todelliseen ja monipuoliseen tutkimustietoon itse kalastuksesta; ei kalakateuteen, mustamaalaamiseen tai mutu-tuntumaan.

Allekirjoittamalla tämän adressin ennen Tiistaita 25.2.-2020, ilmaiset mielipiteesi ja vastustat spinfluga - kalastuksen kieltävän asetuksen esittämistä Ruotsin viranomaisille, Rajajokisopimusta koskevissa neuvotteluissa Maaliskuussa 2020.

Tämä adressi argumentteineen ja allekirjoituksineen, esitetään ja luovutetaan asiasta neuvotteleville tahoille Keskiviikkona 26.2.-2020 Maa- ja Metsätalousministeriön kokouksessa Kolarissa.
 
Terveisin,
 
Lukuisat Jokikalastajat, majoituspalveluiden tarjoajat, kalastusvälinevalmistajat ja kalastusvälinemyyjät - Suomesta ja Ruotsista!
 

Tornionjoen Spinfluga Kalastajat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tornionjoen Spinfluga Kalastajat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…