Käyttöehdot

Nettiadressien isännöintipalvelusopimus

Viimeksi päivitetty: 2024-05-20

Tämä sopimus on tehty Adressit.com (Petitions24 Oy), jota jäljempänä kutsutaan "Palveluntarjoajaksi", ja adressin tekijän välillä.

Palvelun kuvaus

Adressit.com tarjoaa verkkoympäristön adressien luomiseen ja isännöintiin. Adressin tekijänä sinua pidetään rekisterinpitäjänä, ja sinä päätät adressin sisällöstä, allekirjoittajilta pyydetyistä tiedoista, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja henkilötietojen säilytysajasta.

Ikävaatimus

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias.

Tilin keskeyttäminen ja lopettaminen

Pidätämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa tilisi ja kieltäytyä tarjoamasta palvelua nyt tai tulevaisuudessa.

Adressin tekijän vastuut

Adressin tekijä sitoutuu toimittamaan kaikki tarvittavat sisällöt adressia varten ja on yksin vastuussa näiden sisältöjen paikkansapitävyydestä ja laillisuudesta.

Immateriaalioikeudet

Adressin tekijä säilyttää kaikki oikeudet adressin sisältöön ja myöntää palveluntarjoajalle luvan isännöidä ja näyttää sisältöä.

Vastuun rajoittaminen

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta.

Palveluntarjoajan kokonaisvastuu adressin tekijälle kaikista vahingoista, menetyksistä ja oikeustoimista, olipa kyseessä sopimus, vahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu, ei missään tapauksessa ylitä adressin tekijän maksamaa kokonaismäärää palveluntarjoajalle tämän sopimuksen nojalla .

Sovellettava laki

Tätä sopimusta säädellään Suomen lakien mukaan.

Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tai muokata näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Kielletty sisältö

Yksityisyyden loukkaaminen

Yksityisten tietojen jakaminen ilman asianomaisten suostumusta.

Häirintä ja kiusaaminen

Sisältö, joka kohdistuu yksityisiin henkilöihin ja voi johtaa henkilökohtaiseen vahinkoon tai kunnianloukkaukseen.

Vihapuhe

Sisältö, joka edistää väkivaltaa, syrjintää tai vihaa yksilöitä tai ryhmiä kohtaan, perustuen ominaisuuksiin kuten rotu, etnisyys, uskonto, vammaisuus, sukupuoli, kansallisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti.

Väkivaltaan yllyttäminen

Sisältö, joka yllyttää tai ylistää vahingoittamista.

Seksuaalinen sisältö

Henkilöllisyyden väärentäminen

Esittäytyminen toisena henkilönä tai organisaation edustajana ilman lupaa.

Kaupallinen roskaposti

Pyytämättömät mainokset, linkit tai muu luvaton mainonta.

Immateriaalioikeudet Violations

Sisältö, joka rikkoo toisen tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia ilman lupaa.

Terrorismin ylistäminen

Sisältö, joka tukee tai juhlistaa terroristijärjestöjä tai terroritekoja.

Graafinen väkivalta

Sisältö, joka graafisesti kuvaa väkivaltaa tai sen seurauksia ja voi olla häiritsevää katsojille.