Vapauttakaa totaalikieltäytyjät

Arvoisa tasavallan presidentti Tarja Halonen,

Suomen vankiloissa istuu jatkuvasti nuoria miehiä, jotka ovat kieltäytyneet sekä asepalveluksesta että rangaistuksenluontoisesta siviilipalveluksesta. YK:n ihmisoikeuskomitea on todennut Suomen aseistakieltäytymislainsäädännön syrjiväksi kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen perusteella.

Suomalaiset totaalikieltäytyjät ovat kieltäytyneet asevelvollisuuspalveluksesta tilanteessa, jossa Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisia, kaikkia ihmisiä vakaumuksestaan riippumatta yhdenvertaisesti kohtelevia vaihtoehtoja ei ole olemassa.

Antimilitaristinen vakaumus ei ole rikos. Pyydän teitä käyttämään hyväksenne asemanne suomaa mahdollisuutta vaikuttaa Suomen ihmisoikeustilanteeseen armahtamalla vankeuteen tuomitut totaalikieltäytyjät.


Vetoomukseen kerätään nimiä 1.12.2006 saakka