Tuiran Koulun Puolesta

Koulu kuuluu kaupunkiin – Tuiran koulu tulee säilyttää

Oulussa Tuiran suuralueella toimiva koulu on lakkautusuhan alla.

Tämä on vetoomus Tuiran suuralueen ainoan alakoulun säilymisen puolesta Oulun kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Vaadimme, että kaupunki esittää suunnitelman, jossa Tuiran alueen oppilaat voivat opiskella samassa opinahjossa ja Tuira säilyy elinvoimaisena asuinympäristönä - ei alasajeta Tuiraa!

Tulossa:

Paneelikeskustelu päättäjille, virkamiehille ja tuiralaisille viikolla 45.

Mielenosoitus Tuiran koulun puolesta 24.11.2014.

Tapahtunutta:

14.10.2014 Tuiran koulu nousee kaupungintalon portaille ja huomauttaa, että mekin olemme olemassa. Päättäjltä vaaditaan vastuullisuutta tietää siitä, mitä päätetään. Ja päätöksen aiheuttamat muutokset tulee suunnitella etukäteen. Päättäjiltä tulee viestiä, etteivät ole tietoisia Tuiran tilanteestaKaleva 14.10.2014

14.10.2014 Koulu nousee barrikadeille, meitä ei saa syrjäyttää. Valmistelemme mielenosoitusta. Jos meidän ei anneta osallistua, niin osallistutamme itsemme.Kaleva 14.10.2014

13.10.2014 Kaupunginjohtaja Pennasen ehdotuksessa Tuiran alakoulu lakkautetaan ja Leinonpuiston koulu siirretään halvempaan paikkaan, tontti myydään altaKaleva 13.10.2014

30.9.2014 Poliitikoista koostuva "remonttiryhmä" ehdottaa palveluverkkosuunnitelmassaan, että Tuiran koulu lopetetaan osittain, tontti myydään ja Leinonpuiston yksikkö siirretään erilleen yhteiskoulusta Myllytulliin kansainvälisen koulun tiloihinKaleva 30.9.2014

9.6.2014 Pilvet nousevat Tuiran koulutontin päälle, huhuja kuuluu kaupungin haluttomuudesta investoida Leinonpuiston erityiskoulun liian kalliin pidettyyn uudisrakennukseen Tuiran tontille, jonka myyntiarvokin nousi esiin. Onko joku halukas ostamaan tontin? Samalla menetetään alakoulu. :  Kaleva 9.6.2014

NYT on aika viimeistään vaikuttaa, ei anneta lyhytnäköisten säästöjen romuttaa eheytyvää Tuiraa! 

Adressi luovutetaan päättäjille marraskuun 2014 aikana - vaikuttamisaika on nyt!

Lähes 9000 asukkaan Tuiran suuralueen ainoa alakoulu (194 oppilasta, 40% kasvu viidessä vuodessa) ja Leinonpuiston erityiskoulu sijaitsevat Oulun paikalliskeskuksessa 1,5 km keskustan pohjoispuolella, Koskitie 27. Tuiran koulu sijaitsee pääosin v.2003 täysin peruskorjatussa, terveessä satavuotisessa vanhassa osassa ja Leinonpuiston erityiskoulu sisäilmaongelmista kärsivässä ”uudis”osassa (v.1973), jonka uudestaan rakentaminen on osoittautunut korjaamista kannattavammaksi. Kouluilla on yhteistiloina ruokala, sali, erikoisluokkia, toimistotilat ja terveydenhuollon tilat. Tuiran alakoulussa toimii lisäksi alueellisia tehostetun tukimuodon pienluokkia, musiikkiluokkia ja toteutetaan onnistuneesti KivaKoulu-toimintaa. Kouluyksikköjen välillä toimii ainutlaatuinen yhteistyö, joka edistää integraatiota, inklusiivisen koulun toimintamallia ja opetuksen yhteistyömuotojen kehittämistä

Kaiken päätöksenteon, hankesuunnitelmien, vuosien työn ja epävarmuuden jälkeen palautetaan koulun osan rakentamis-/laajennushanke yllättäen Konsernipalveluiden taloushallinnosta liian kalliina ja toivotaan vaihtoehtoa eli hankeselvitystyöryhmä harkitseekin, että kouluyksiköt erotetaan, tyngäksi jäävä alakoulu lopetetaan ja suuralueen oppilaat hajasijoitetaan jopa kolmeen eri kaupunginosan kouluun – lyhytnäköisesti tavoitteena investointikulujen välttäminen tulevana vuotena?

Eikö siis alue, joka on sosiaalisesti haastava, monikulttuurinen ja keskusta-aluetta, tarvitsekaan lähiperuspalvelua? Eikö, vaikka alakoulun voi silminnähden havaita tuovan sekä sosiaalista kontrollia että yhteisöllisyyttä Tuiran alueelle, joka on moniongelmainen, yleisesti heikon tulotason aluetta, ehkäpä räjähdysherkkäkin?

Keskeisesti sijaitseva koulu tarjoaa yhden hyvin toimivan perustan hyvinvoinnin kehittämiselle pitäen ”kylä”yhteisöä koossa erilaisista sosioekonomisista taustoista huolimatta; lapsista pidetään huolta ja tunnetaankin Tuiran kaduilla. Kodin, koulun ja kylän yhteistyö on mittaamattoman arvokasta.

Toimivalla koululla on tärkeä merkitys ennaltaehkäisevässä työssä ja vähäosaisuuden siirtymisen ehkäisyssä sukupolvelta toiselle vähentäen sosiaali-, perhe- ja terveyspalvelujen kustannuksia erityisesti Tuiran alueella.

Lähialueelta on jo lopetettu Välivainion koulu samalla, kun Tuiraan, Välivainiolle, Alppilaan, Rantatoppilaan ja Toppilansaareen on rakennettu, rakenteilla ja suunnitteilla uusia asuinkerrostaloalueita. Tuira on keskustan lisäksi merkittävin täydennysrakentamisen alue. Kävely-/pyöräilymatkan päässä palveluista sijaitseva kaupunkilähiö kiinnostaa lapsiperheitä.

Tämä on vetoomus myös uusien monitoimitilojen rakentamiseksi vanhan osan läheisyyteen laajennuksen ja uudisrakentamisen yhteydessä. Leinonpuiston erityiskoulu on rakennettava joka tapauksessa. Tuirasta on jo lopetettu nuorisotilat, kirjasto on lopetusuhan alla, iltapäivätoiminta, asukastupa ja hyvinvointipistekin tarvitsevat toimivat tilat (nyt vuokratiloissa). Monikäyttöisten 24/7 yhteistilojen, pientenkin, rakentaminen uudisrakennuksen yhteyteen pitää Tuiran asuinalueen hengissä. Jos tilat taas ovat jäämässä osittain tyhjilleen, voisiko niihin sijoittaa muita peruspalveluja tukevia toimintoja? Voiko yksityinen toimija olla mukana koulurakentamisessa?

Rohkeus, reiluus ja vastuullisuus ovat Oulun brändin keskeisiä sanoja. Muutetaan kalliit sanat teoiksi.

Tuiran koulun kotitoimikunta TOMERA

Tuiran asukasyhdistys ry

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä

...................................................................................................................................................................................

KOULU KUULUU KAUPUNKIIN – KANNANOTON TEESIT

1. Tuira on Oulun Kallio – alue täynnä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä huutaen kohennusta asuinalueensa ympäristöön ja lähipalveluihin. Hyvän kaupunkisuunnittelun perustana on eri-ikäisen väestön sijoittaminen samalle alueelle. Sukupolvivaihdoksen vaikutuksesta ja väestöpohjan kasvaessa uusien asuinalueiden rakentuessa (Lipporanta, varikkoalue, Välivainion ja Alppilan eteläosat) muutos on jo alkanut, ei taannuta.

2. Alakoulun oppilasmäärä on kasvanut +40%: viidessä vuodessa, syksyllä 2014 aloittaa 194 oppilasta.

3. Täydellinen sijainti liikenteen solmukohdassa mahdollistaa pien-/erikoisluokille ja erityisesti Leinonpuiston erityisoppilaille tärkeän lyhyen kuljetusajan. Bussi- ja taksikuljetukset, vanhempien hoitamat kyyditykset on nopeinta, helpointa ja halvinta järjestää Tuiraan.

4. Leinonpuiston erityiskoulun säilyminen Tuiran koulun yhteydessä on alakoululle elintärkeää. Uudisrakentamisen kustannukset eivät ole sen pienemmät missään muuallakaan. Tuiran hankesuunnitelma on jo tehty ja toteutusta vaille, ei siis hukata aikaa ja rahaa ja vaaranneta lasten terveyttä.

5. Koulun vanha suojeltu osa on remontoitu täysin 10 vuotta sitten alakoulun käyttöön. Koulurakennukseen sijoitettu korjausinvestointi tulee käyttää loppuun asti.

6. Päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä toimeentulotuettavien kärkisijoilla keikkuva Tuira on sosiaalisesti haastava ja räjähdysherkkäkin alue, jonka koululla on SUURI merkitys ennaltaehkäisevässä työssä lasten ja hyvinvoinnin puolesta – poikkitoiminnallisessa palvelurakenteessa säästöä syntyy väistämättä myös sosiaalipuolelle.

7. Alueen yhteisöllisyys – tuiralaisuus – syntyy ja vahvistuu toimivassa kaupunkiympäristössä, ja koulu tarjoaa erinomaisen pohjan verkostoitumiseen erilaisista sosioekonomisista taustoista huolimatta.

8. Monikulttuurisessa asuinympäristössä koulun suvaitsevaisuuskasvatus on korvaamatonta ja Tuiran koulussa KivaKoulu-periaate toimii erinomaisesti!

9. Toimiva ja aktiivinen oppilashuoltoryhmä tekee  moniammatillista yhteistyötä alueen perheiden parissa.

10. Lähikouluperiaatteen mukaisesti suuralueen lähikoulu tukee lapsen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta ja erityisesti ystävyyssuhteiden kehittymistä asuinalueella sekä ennaltaehkäisee sosiaalista syrjäytymistä ja vähäosaisuuden periytymistä.

11. Koko kylä kasvattaa toimii Tuirassa, lapset tunnetaan ja ongelmiin uskalletaan tarttua.

12. Mahdollinen Tuiran suuralueen lasten hajasijoittelu eri kouluihin hajoittaa yhteisöllisyyden, kun nuorisotilatkin on lopetettu.

 

13. Tuiran koulun ja Leinonpuiston erityiskoulun ainutlaatuisen yhteistyön tavoitteena on integraatio, inkluusioajatus ja suvaitsevaisuuskasvatus. Henkilökunnan yhteistyötä koulujen kesken on tehostettu ja se toimii, kouluilla on valtava määrä erikoisosaamista ja sen jakamista on tarjolla. Ei rikota toimivaa yhteistyötä.

14. Tuira mahdollistaa kaupunkitilan käytön luokkatilana: alueen monipuolisessa oppimisympäristössä Leinonpuiston eritysoppilaat voivat harjoitella itsenäisesti arjen taitojen oppimista (asioimistaidot kaupassa, postissa ja kirjastossa, bussilla matkustaminen). Tuiran puistot toimivat molempien koulujen luonto- ja ulkoliikuntaympäristönä osana opetusta, kävelyetäisyydellä sijaitsevat myös liikunta- ja kulttuuripalvelut.

 

15. Lähes 9000 asukkaan suuralueen ainoassa alakoulussa aloittaa syksyllä 194 oppilasta. Jos kaupunki jälleen ehdottaa musiikkiluokkien lakkautusta, jää Tuiran alueelle silti 150 oppilasta. Koulu on osa jokapäiväistä toimintaa. Kuljetuskustannukset syövät mahdolliset säästöt. Eikö näin suurella alueella olisi perusteltua säilyttää myös yläkoulu? Yhtenäinen peruskoulu?

 

16. Iso liikuntasali on laajassa käytössä urheiluseuroilla ja jopa Merikosken lukiolla (ylioppilaskirjoitukset, lakitukset). Oulun seudulla on huutava pula riittävän isoista saleista.

17. Tuirassa nuorisotiloja ei ole lainkaan , uudisrakennuksen suunnittelussa nekin voidaan huomioida (lopetettu v.2013 sisäilmaongelma).

18. Tiloja tulee käyttää monipuolisesti. Uudisrakentamisessa koulun tilat tulee avata alueen asukkaille ja yhdistää keskelle kaupunginosaa saman katon alle alueen lähipalvelut (asukastupa, lähi-/koulukirjasto, matalan kynnyksen hyvinvointipiste, ruokala, urheilu-, harraste- ja nuorisotilat) ja ottaa mukaan kaupalliset palvelut ja toimijat. Yksittäisen palvelun keskittäminen ei välttämättä tuo samaa säästöä eikä varsinkaan etua asukkaille kuin eri palveluiden yhdistäminen. Alueellinen yhteistyö on tehokkainta ja edullisinta toteuttaa keskelle kaupunginosaa.Palveluverkkoseminaari

19. Tilat käyttöön 24/7 - Koulujen tilankäytön tulee olla alkuperäisen tilasuunnitelman mukaisesti  tehokasta, monipuolista ja joustavaa myös kouluajan ulkopuolella ja käyttöasteen korkea. Säästöä syntyy, kun lämmitettäviä ja ilmanvaihdon varassa olevia tiloja ei pidetä tyhjillään. Samalla säästetään muissa tilakustannuksissa ja keskitetään kiinteistönhoitoa. Kun ilmanvaihto suljetaan kesäksi, hankitaan nopeasti myös kalliita kosteus- ja homeongelmia.

 

20. Suuralueen asukkaan tulee saada elää elämänsä alusta loppuun asti täysipainoista ja hyvää elämää toimivassa asuinympäristössä, johon kuuluvat palvelut koko elämänkaaren aikana – myös elämänkaaren lapsuus- ja nuoruusvaiheissa.

21.  Tuiran kanta-alue on ekotehokas. Kaupungin ympäristötavoitteiden mukaista on eheyttää kaupunkirakennetta, asuntorakentaa tiivistäen kaupunkia, pitää välimatkat lyhyinä ja autottomina sekä luoda elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ja nostaa alueellista palvelutyytyväisyyttä. (Oulun talousarvio 2014)

 

22. Mikäli Oulu brändää itseään "lapsiystävällisenä kaupunkina", on sisällön oltava luotettava suhteessa mainontaan.

Tuiran koulu http://www.ouka.fi/oulu/tuiran-koulu

Facebook sivusto "Tuiran koulun puolesta"


Tuiran Kotikoulutoimikunta TOMERA    Ota yhteyttä adressin tekijään