Tuni leikkauksia vastaan - Henkilökunnan adressi

In English below

[Huomio: adressi on tarkoitettu Tampereen korkeakouluyhteisössä työskenteleville. Tämä tarkoittaa sekä Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattikorkeakouluun työsuhteessa olevia että näihin affilioituneita henkilöitä. Kaikkien allekirjoittajien tulee kertoa allekirjoituksen yhteydessä asemansa tai affiliaationsa yliopistoon/ammattikorkeakouluun, tämän voi lisätä kohtaan "Terveisiä päätöksentekijöille", mikäli omaa kohtaa affiliaation merkitsemiselle ei ole näkyvissä. Voit päättää, näkyykö allekirjoituksesi julkisesti verkossa vai ei.]


Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat jatkavat 25.9. alkanutta valtaustaan keskustakampuksen Päätalolla. Opiskelijat vastustavat hallituksen suunnittelemia leikkauksia asumistukeen ja opintotukeen sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa kurjistavaa rasistista maahanmuutopolitiikkaa.


Me allekirjoittaneet työskentelemme Tampereen korkeakouluyhteisössä. Rohkaisemme opiskelijoita jatkamaan oikeuksiensa puolustamista. Haluamme myös kannustaa yliopiston johtoa sekä koko yliopistoyhteisöä keskustelemaan valtaukseen osallistuvien opiskelijoiden kanssa ja pohtimaan keinoja tukea heidän vaatimuksiaan.


Kannustamme Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtoreita asettumaan julkisesti opiskelijoiden alla olevien vaatimuksien tueksi:


1. Elämisen edellytyksistä ei leikata! Päinvastoin asumistukea ja opintorahan osuutta opintotuesta on nostettava.


2. Ei lukukausimaksuja kenellekään!


3. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava!


4. Korkeakoulujen johdon tulee tukea opiskelijoita ja koko yhteisöä vaatimalla parannuksia:


     a. opiskelijoiden mahdollisuuteen keskittyä opiskeluun ilman huolta toimeentulosta ja riippumatta kansalaisuudesta.
     b. rasistiseen maahanmuuttopolitiikkaan, joka kurjistaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään.


Taustaa:
Hallitus on suunnitellut asumistukeen lukuisia leikkauksia ja muutoksia, jotka koskevat satojatuhansia opiskelijoita ja muita pienituloisia. Lisäksi hallitus on päättänyt jäädyttää useiden etuuksien – mukaan lukien opintotuen – indeksikorotukset vaalikauden ajaksi. Jos suunnitellut leikkaukset tulevat voimaan,
menettää itsenäisesti asuva täysi-ikäinen opiskelija keskimäärin lähes 1 300 euroa vuonna 2027 vaalikauden lopussa.

Hallituksen esittämät tiukennukset työperäisen oleskeluluvan, pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden myöntämiseen yhdistettynä lisääntyvään rasismiin
yhteiskunnassa vaikuttavat suoraan kansainvälisiin opiskelijoihin ja tutkijoihin. Ne vaikeuttavat opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja tulevaisuuden rakentamista Suomessa sekä heikentävät opiskelijoiden hyvinvointia, turvallisuutta ja opiskeluvalmiuksia. Suunnitelmat korottaa EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja lisäävät entisestään taloudellista ja henkistä kuormitusta, eriarvoistavat opiskelijoita ja syventävät globaalia epätasa-arvoa. Haluamme puolustaa laaja-alaista sivistystä, jota hallituksen politiikka uhkaa paitsi koulutusleikkauksilla myös lyhytnäköisillä veroratkaisuilla (kuten päätöksellä korottaa kirjojen arvonlisäveroa). 


Korkeakouluihin halutaan lisätä aloituspaikkoja ilman riittävää lisärahoitusta. Samalla opiskelun taloudellisia ja henkisiä edellytyksiä sekä kansainvälisten
opiskelijoiden asemaa heikennetään entisestään. Leikkauksia suunnitellaan tilanteessa, jossa valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat monilla aloilla entistä epävarmemmat. Leikkaukset voivat pidentää tutkintoaikoja ja lisätä kuormitusta, sillä taloudellisen toimeentulon vaikeudet heikentävät tutkitusti opiskelukykyä. Opiskelijoiden tukiin kohdistuvat leikkaukset vähentävät tasa-arvoista mahdollisuutta suorittaa korkeakoulututkinto, mikä lisää eriarvoisuutta. Lisäksi moni kansainvälinenkin korkeakouluhakija jättää hakuprosessin kesken muun muassa korkeiden lukukausimaksujen ja Suomen maahanmuuttosäännösten takia. Hallitus haluaa esittää myös hakijamaksuja kansainvälisille opiskelijoille.


Opiskelijoiden kestävyyttä on romutettu jo vuosia. Opiskelijoiden aseman heikentäminen ei ole kestävää tulevaisuuspolitiikkaa, sillä he ovat yliopiston suurin
ryhmä, ja tulevia ja nykyisiä kollegoitamme. Kasvava huoli omasta pärjäämisestä vie voimavaroja yhteiskunnalliselta osallistumiselta, jota tarvitaan entistä enemmän sosiaalisten ja ekologisten ongelmien kärjistyessä. Samalla asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset osuvat niihin, jotka ovat jo nyt heikoimmassa asemassa Suomessa. Hallituksen leikkaus- ja maahanmuuttopolitiikat lisäävät eriarvoisuutta sekä kaventavat yhteiskuntamme toimintakykyä tulevaisuudessa.


Opiskelijat vaativat korkeakoulun johtoa asettumaan selväsanaisesti opiskelijoiden vaatimusten taakse. Yliopiston rehtori on ilmaissut tukensa intrassa, ja konsistori kertonut jakavansa opiskelijoiden huolen. Moni haluaa kuitenkin yhtyä opiskelijoiden huoleen myös suoraan allekirjoittamalla tämän adressin.

 

In English:

[Attention: This address is intended for those working in the Tampere higher education community. This includes both those employed at the University of Tampere and Tampere University of Applied Sciences, as well as affiliated individuals. All signatories must specify their position or affiliation with the university/college. If your affiliation is not visible, you can add it under "Greetings to decision-makers" when signing. You can choose whether your signature will be publicly visible online or not.] 

Students of the University of Tampere and Tampere University of Applied Sciences continue their occupation at the Main Building on the city center campus, which started on September 25th. The students are opposing the government's planned cuts to housing and student allowances, as well as racist immigration policies that worsen the situation for international students. 

We, the undersigned, work in the Tampere higher education community. We encourage students to continue defending their rights. We also urge the university leadership and the entire university community to engage in dialogue with the participating students and consider ways to support their demands.

We encourage the rectors of the University of Tampere and Tampere University of Applied Sciences to publicly support the following demands of the students: 

 1) Do not cut the means of living! On the contrary, housing and student allowances must be increased. 

2) No tuition fees for anyone! 

3) Ensure mental health services for students!

4) University leadership must support students and the entire community by demanding improvements:

   a. in students' ability to focus on studying without worrying about livelihood, regardless of nationality.  

   b. against racist immigration policies that further worsen the situation for international students. 

Background: The government has planned numerous cuts and changes to housing allowances that affect hundreds of thousands of students and other low-income individuals. Additionally, the government has decided to freeze several benefits, including student allowances, for the duration of their term. If the proposed cuts are implemented, an independent adult student will lose an average of nearly 1,300 euros by 2027 at the end of the government's term. 

The government's proposed restrictions on work-based residence permits, permanent residence permits, and citizenship, combined with increasing racism in society, directly affect international students and researchers. These measures make it harder for students to enter the job market and build their future in Finland, and they compromise students' well-being, safety, and ability to study. Plans to increase tuition fees for students from non-EU/EEA countries further exacerbate the economic and mental burden, exacerbate student inequalities, and deepen global inequality. 

We want to defend comprehensive education, which is threatened not only by cuts in education but also by short-sighted tax decisions (such as the decision to increase the value-added tax on books). 

There is pressure on education institutions to create additional university spots without adequate additional funding. At the same time, the financial and mental conditions of studying, as well as the position of international students, are further weakened. Cuts are being planned at a time when the employment prospects for graduates in many fields are increasingly uncertain. Cuts can prolong the duration of studies and increase stress, as financial difficulties have been proven to negatively impact the ability to study. 

Cuts to student support reduce the equal opportunity to complete higher education, increasing inequality. Additionally, many international applicants drop out of the application process due to high tuition fees and Finnish immigration regulations. The government also wants to propose application fees for international students. 

Students' resilience has been undermined for years. Weakening the students' position is not sustainable future policy, as they are the largest group in the university and our future and current colleagues. Growing concerns about personal well-being detract resources from societal participation, which is needed more than ever as social and ecological problems intensify. Meanwhile, cuts to housing allowances and other social security hit those who are already in the weakest position in Finland. The government's austerity and immigration policies increase inequality and narrow our society's future capacity for action. 

Students demand that university leadership clearly support the students' demands. The university rector has expressed support on the intranet, and the consistory has shared the students' concerns. However, many want to directly support the students' concerns by signing this petition. 


Riku Varis, Tuni leikkauksia vastaan    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riku Varis, Tuni leikkauksia vastaan voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…