Tuomalan Mansikkamäen metsäalueen Tuusulan kunnan hakkuuhankkeen keskeyttäminen

Tuusulan Tuomalan metsä on monimuotoinen yhtenäinen metsäalue, jonka arvo virkistysalueena ja luontokohteena on huomattava. Tästä kertovat lukuisat alueelle vuosikymmenten aikana syntyneet risteilevät polut. Osa metsästä on luonnonsuojelualuetta.

Me allekirjoittaneet vaadimme Tuusulan kuntaa keskeyttämään Tuomalansuon luonnonsuojelualueen tuntumassa olevan ns. Mansikkamäen metsähakkuuhankkeen sekä säilyttämään tämän monimuotoiseen alueen luonto-, virkistys- että harrastuskäytössä. 

Monimuotoisen metsän arvoista kertovat uhanalaiset lajit, muun muassa lahokaviosammalesiintymät

Vaadimme Tuusulan kuntaa huomioimaan Uudenmaan Luonnonsuojeluliiton 9.4.2020 tekemän esityksen alueen soveltuvuudesta METSO-monimuotoisuusohjelman eri vaihtoehtoihin sekä huomioimaan Olli Mannisen ja Ida Korhosen 19.3.2020 päivätyn raportin maastokäynnistä 'Tuusula Mansikkamäki W leimikot'. Raportista selviää hakkuualueelta löytyneen uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan ja myös EU-direktiivien suojellun lahokaviosammaleen esiintymiä. Tämä erityisen uhanalainen laji pitäisi ottaa huomioon kunnan metsäsuunnittelussa ja toiminnassa.

 

Luonnollinen laajennuskohde luonnonsuojelualueelle 

Metsäalue on luontoarvojensa perusteella luonnollinen laajennuskohde jo olemassa olevalle luonnonsuojelualueelle. Hakkuiden sijaan, tämän alueen tulisi olla osa Tuusulan kunnan kaavoitussuunnitelman 2019-2023 kärkihankkeissa mainittua viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmaa, alueen jo valmiiksi runsaan virkistyskäytönja kiistattomien luontoarvojen vuoksi.
Tämä monimuotoinen, luontoarvoltaan arvokas metsä liittyy kiinteästi Tuusulanjärven alueeseen, jonka virkistyskäytön lisääminen on myös yksi kunnan kärkihankkeista. 

Luonto- ja maisemaselvityksenn Tuusulan Tuomalansuon alueelta on tehnyt  Ympäristötutkimus Yrjölä vuonna 2006. 

 

Me allekirjoittaneet sallimme adressin aloittajalle allekirjoitustemme luovuttamisen edelleen Tuusulan kuntaan.