Tuomarinkylän koiratoimintakeskuksen säilyttämisen puolesta

Päivitys helmikuu 2015

Helsingin kaupungin uusi yleiskaavaluonnos ehdottaa Tuomarinkylän alueelle asuntorakentamista. Me alueen hevos- ja koiratoimijat olemme perustaneet PRO Tuomarinkylä -liikkeen. Lisätietoja www.tuomarinkyla.com.

Tämä adressi on siis edellee ajankohtainen ja tätä saa edelleen allekirjoittaa. Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Terveisin Erika Paqvalin-Skurnik

***

Help us to save Tuomarinkylä’s greyhound track and dog sport center 

Updated in February 2015

The new Helsinki City master plan draft proposes Tuomarinkylä to be turned into a residential area. Members of the equestrian and dog sports centers have founded a Pro Tuomarinkylä movement to save Tuomarinkylä’s prestigious and unique recreational and cultural environment unspoiled. For more information, please visit http://www.tuomarinkyla.com.

This petition is still very timely one, and we would like to encourage everyone to sign it. Thank you in advance for your signature and support!

With best regards, Erika Paqvalin-Skurnik

***

Joulukuu 2012

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä on ehdottanut Tuomarinkylän koiratoimintakeskuksen ja viereisen peltoalueen kaavan muuttamista pientaloalueeksi (kaupunginhallituksen kokous 26.11.2012 ja HS 24.11.2012). Tämä tarkoittaisi käytännössä Metropolialueen ainoan vinttikoiradan ja koiratoimintakeskuksen toiminnan päättymistä.

Vuosikymmenien aikana on Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskusta ylläpidetty talkootyövoimin ja erilaisten varainkeruin. Toiminnan siirtäminen toiseen paikkaan ei ole taloudellisesti mahdollista nykypäivänä. Lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän ehdottama uusi paikka ei ole riittävä mahdollistamaan vinttikoiraradan ja koiratoimintakeskuksen toimintaa. Nykyistä aluetta on vuosittain käyttäneet kymmenettuhannet koiraharrastajat koirineen. Tämä erikoislaatuinen harrastusalue on myös maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu koiraharrastajien piirissä.

Helsingin Vinttikoirakerho ry yhdessä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kanssa on tänään lauantaina 1.12.2012 lähettänyt Helsingin Kaupunginhallitukselle ja tiedotusvälineille kirjelmän asiasta.

Pyydämme Teitä ystävällisesti tukemaan koiraharratustoiminnan jatkumista nykyisellä alueella sekä Tuomarinkylän kulttuurihistoriallisen ja ainutlaatuisen ympäristön säilyttämistä.

***

December 2012

The background:

The former deputy city manager Hannu Penttilä proposed that the city plan should be changed and the Tuomarinkylä’s dog hobby center with its surrounding fields should be turned into an area of small residential houses (the city board meeting in November 26, 2012 and Helsingin Sanomat in November 24, 2012). This would evidently result in the shut-down of the only dog and greyhound sport center that now can be found in the capital area. 

The Tuomarinkylä greyhound track and facilities have been built and maintained over many decades with private fundraising. Today, it would be financially impossible to rebuild similar center in a new location. Moreover, the new location suggested by Hannu Penttilä is too small even to secure the current operations on the same scale. Every year tens of thousands of users and their dogs use the track and facilities. This unique center is well-recognized and famous amongst the dog hobbyists worldwide.

Helsinki Greyhound Club, Finnish Kennel Club and Helsinki Kennel District Association have sent their press release and official statement to Helsinki city board members and the media on Saturday, December 1, 2012.

We would kindly ask for your support in saving the dog hobby activities and facilities in their current location as well as in saving the historically and culturally unique Tuomarinkylä environment untouched. 


Erika Paqvalin-Skurnik    Ota yhteyttä adressin tekijään