Tuorsniemen koulun puolesta

Tuorsniemen koulun puolesta

 

Porin kaupunki on julkistanut palveluverkkoa koskevat uudistukset 4.2.2019. Ehdotelmissa esitetään Länsi-Porin koulutilanteen helpottamiseksi uuden yhtenäiskoulun rakentamista, joka tulisi vaikuttamaan myös Tuorsniemen koulun tulevaisuuteen lakkauttamisena.

Suuret yksiköt tarjoavat mahdollisuuksia kurssitarjonnassaan, mutta eivät tue lasten henkistä hyvinvointia pienen koulun tavoin. Poissaolot, oppimisvaikeudet, negatiiviset asenteet ja kiusaaminen ovat varsinkin isojen koulujen arkipäivää, jotka monesti johtavat lasten syrjäytymiseen ja pahoinvointiin. Tuorsniemessä toimiminen yli luokkarajojen 149:n oppilaan kesken on ainutlaatuinen voimavara, puhumattakaan harvinaiseksi käyneistä luonnonläheisestä ympäristöstä tai rakenteiltaan ja sisäilmaltaan terveestä koulurakennuksesta.

Vanhempainyhdistys vetoaa päättäjiinTuorsniemen koulun toiminnan jatkamiseksi vuosiluokilla 1-6. Lisäksi esitämme vaihtoehtona suurelle yhtenäiskoululle kahta pienempää uutta rakennusta, jotka jaettaisiin erillisiin alakouluun sekä yläkouluun eri ikäisten lasten hyvinvoinnin ja koulurauhan turvaamiseksi. On muistettava päätöksiä tehtäessä, että pieni lähikoulu on vaikuttanut voimakkaasti Tuorsniemen koulupiirinalueelle muuttaneiden perheiden asuinpaikan valintaan. 

Asioihin, joihin toivomme kiinnitettävän huomiota:

- Oppilaiden huomiointi suurissa yksiköissä

- Oppimisvaikeudet

- Kiusaaminen ja siihen puuttuminen

- Pahoinvoinnin lisääntyminen

- Koulumatkan maltillinen pituus

- Kaverisuhteet välimatkojen ollessa pitkiä

- Vanhempainyhdistyksen ylläpitämien, Tuorsniemen koulun alueen liikuntamahdollisuuksien väheneminen

- Vanhempien mielipiteet tärkeänä osana lapsivaikutusten arvioinnissa

 

Kiitos tuestasi!

Porissa 11.2.2019

Tuorsniemen koulun koti- ja kouluyhdistys

Allekirjoittamalla tämän adressin, olet mukana puolustamassa Tuorsniemen  koulun tulevaisuutta ja viemässä tärkeää viestiä päättäjille!


Kirsi Marttila, Tuorsniemen koulun koti- ja kouluyhdistys, pj.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kirsi Marttila, Tuorsniemen koulun koti- ja kouluyhdistys, pj. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko yritystukia vähentää?