Tupakka laittomaksi

Kaikki tietävät, kuinka vahingollinen ja riippuvuutta aiheuttava huumausaine tupakka on. Se on kuitenkin tästä huolimatta Suomessa laillinen aine, kun taas monet vaikutuksiltaan vähemmän vahingolliset aineet (esimerkiksi kannabis) ovat laittomia. Tämä aikaansaa kestämättömän lainsäädännöllisen ristiriidan, joka on korjattava.

Lainsäädännön järkeistämiseksi ja kansanterveyden parantamiseksi me allekirjoittaneet vaadimmekin siis, että tupakka luokitellaan laittomaksi huumausaineeksi.

Tupakka on poistettava markkinoilta, ja sen hallussapidosta, käytöstä, myynnistä ja salakuljetuksesta on rangaistava yhtä ankarasti kuin minkä tahansa laittoman huumeen tapauksessa. Tupakkariippuvuuskoukkuun jääneet narkomaanit on ohjattava asianmukaiseen vieroitushoitoon.


Sakarias Lehtomäki    Ota yhteyttä adressin tekijään