Turun kirjastokoulutuksen on jatkuttava

Turun AMK on 6.2.2012 esittänyt vastineessaan Kulttuuri- ja opetusministeriön leikkausehdotukseen Kirjasto- ja tietopalvelun menestyvää koulutusohjelmaa lakkautettavaksi.

Turun AMK:n tiedote

 

Jos kirjastot ovat lähellä sydäntäsi ja vastustat Turun AMK:n Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelman lakkauttamista, allekirjoita adressi! Samalla osoitat tukesi lakkauttamisuhkaa vastaan kamppaileville opettajille ja opiskelijoille.

 

Lisäys 9.2.2012:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 8.2. päättänyt esittää ehdotetut koulutusohjelmamuutokset (mukaanlukien Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman lakkautuksen) sellaisenaan Opetus ja kulttuuriministeriölle (OKM). Esitys luovutetaan OKM:lle viimeistään 17.2. Myös tämä adressi sekä kaikki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman lakkauttamista vastustavat kannanotot tullaan luovuttamaan OKM:lle 17.2.

 

Alla Turun AMK:n Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuspäällikön vetoomus, sekä linkit Kirjastot.fi:n keskustelupalstalle, lakkauttamista vastustavien opiskelijoiden Facebook-sivulle ja Suomen kirjastoseuran kannanottoon.

Kirjastot.fi keskustelupalsta

Pelastakaa kirjastoalan ammattikorkeakoulutus

Suomen kirjastoseuran kannanotto

 

Olli Mäkisen vetoomus kirjastot.fi:ssä:

Koko kirjastoalan korkeakouluasteen koulutus on vaarassa

Turun AMK:n vararehtori Mertanen ja apulaiskaupunginjohtaja Lehmusto kertoivat eilen Turun ammattikorkeakoulun henkilökuntakokouksessa (6.2.), että Turun AMK:a koskevat supistukset suunnataan niin, että koko kirjasto- ja tietopalvelun ko. lakkautetaan. Näin tässä ei pitänyt käydä: OKM:n ehdotusten mukaan Turusta piti lakkauttaa mm. musiikki, muotoilu ja matkailu- ja ravitsemusala. Nyt nämä jäävät jäljelle, ja supistukset kohdistuvat mm. kirjasto- ja tietopalvelualalle. Huomattavaa oli, että päätös tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta - kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman henkilökuntaa ei oltu asiasta millään tavalla informoitu.

Minusta tämä päätös on valtakunnallisesti aikamoinen suonenisku ajatellen kirjastoalan koulutusta. Turun AMK on ollut ainoa ammattikorkeakoulutason koulutuksenantaja Etelä-Suomessa. Viestin lopussa tänään yhdestä varsinaissuomalaisesta kirjastosta tullut kannanotto.

FAKTATIETOA
Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma/Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma (KITI) on valtakunnallisesti tunnustettu koulutusyksikkö, josta valmistuneet kirjastoalan tradenomit sijoittuvat poikkeuksetta vaativiin tehtäviin kirjasto- ja tietopalvelusektorilla.

Koulutusohjelman tunnusluvut ovat erittäin hyvät: hakijoita yhtä koulutuspaikkaa kohti on ollut 8 - 10, vuonna 2011 valmistumisprosentti oli 83 ja myös taloudellisesti koulutusohjelma on toiminut menestyksellisesti; koulutusohjelma on onnistunut hankkimaan runsaasti ulkoista rahoitusta.

Koulutusohjelma on ottanut nuorten tutkintoon johtavaan koulutukseen vuosittain vain 18 opiskelijaa, näin koska siten on haluttu taata valmistuneiden työllistyminen, mikä on poikkeuksetta ollut hyvä. Koulutusohjelma sai järjestettäväkseen vuonna 2011 ainoana Suomessa kirjastoalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen (aloituspaikkoja 18), mikä aukaisee kirjastoalan tradenomeille polut kirjasto- ja kulttuurialan esimiestehtäviin.

Nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi KITI on toiminut aktiivisesti erikoistumis- ja täydennyskoulutussektorilla. Syksyllä 2012 valmistui täydennyskoulutuksen kanssa yhdessä 19 uutta kirjastonhoitajaa, joiden taustakoulutus oli lähinnä humanistisen alan korkeakoulututkinto. Samoin 2011 päättyi maahanmuuttajille suunnattu kirjastoalan erikoistumiskoulutus, jonka avulla maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saivat mahdollisuuden integroitua suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.

KITI:llä on ollut useita kansainvälisiä projekteja, joiden avulla on pystytty luomaan yhteyksiä maailmaan ja samalla myös verkostoitumaan. KITI on myös ollut ahkerasti mukana erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Uutena aluevaltauksena on syksyllä 2012 Helsingin seudulla alkava muuntokoulutus, jossa kirjastoalan merkonomeista tullaan kouluttamaan tradenomeja.

Etelä-Suomessa tarvitaan kirjasto- ja informaatioalan koulutusta! Sen sijaan että Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutus lakkautetaan, sitä pitäisi laajentaa niin, että aloituspaikkojen määrä nostettaisiin 40:een ja ylempi AMK-koulutus aloitettaisiin joka toinen vuosi. Tämä takaisi sen, että suomalaiset kirjastot ja tietopalvelualan yritykset saisivat tulevaisuudessakin – eläköitymisen kiihtyessä – ammattitaitoista työvoimaa. Yhtenä perusteena lakkautukselle oli se, ettei koulutuksella ole alueellista vaikuttavuutta, mikä ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Kaarinan kaupunginkirjaston johtaja Maija Söderblom kirjoittaa:

”Kaarinan kirjaston 19 henkilön vahvuisesta henkilöstöstä kirjastokoulutuksen TurkuAmkissa on saanut 9 henkilöä ja tällä hetkellä näistä kaksi opiskelee Turussa ylempää tutkintoa. Yksi henkilö on hakemassa seuraavaan ylempään, jos se on Turussa ja kaksi hakee syksyllä alkavaan merkonomista tradenomiksi - muuntokoulutukseen. Meidän kirjastomme koulutustarpeeseen Turussa oleva koulutus on ensiarvoisen tärkeätä, työn ohella ei onnistu oikein lähtö Seinäjoelle. Kaikenlainen työelämälähtöinen koulutus ja yhteistoiminta on ollut joustavaa ja hyvää, koska yhteydenpito naapurikaupunkiin on luontevaa ja helppoa.”

Tämän kaiken perusteella allekirjoittaneen on vaikea ymmärtää, miksi Turun AMKin kirjasto- ja tietopalvelun ko. tulisi lakkauttaa.

FT Olli Mäkinen
Koulutuspäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma


Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat    Ota yhteyttä adressin tekijään