Turvaa lasten koulutie Vantaan Ullantiellä

Ullantie Vantaan Mikkolassa on yksi Vantaan huonokuntoisimmista ja vaarallisimmista teistä. Jopa Vantaan kaupungininsinöörin mielestä (Lähde: HS 8. 12.2014: http://www.hs.fi/kaupunki/a1305905870059). Tie on erittäin kapea, mäkinen ja pimeä, reunoilla ei ole edes kapeaa pientaretta, ei mitään muuta paikkaa väistää autoa kuin oja.  Alueen asukkaiden vastustuksesta huolimatta tie on myös erittäin vilkas läpikulkureitti mm. Korsosta Tikkurilaan. Ennen kaikkea tie on monen koululaisen koulutie, jota on kuljettava muun liikenteen seassa. Tietä pitkin kuljetaan myös alueen luistelu- ja urheilukentille. Tielle on toivottu jalkakäytävää jo vuosien ajan, sitä on anottu kaupungilta usean eri tahon toimesta. Vastauksena on ollut, että tie tullaan sulkemaan läpikulkuliikenteeltä, koska tuleva Pihkalantie tulee korvaamaan tämän. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Mutta tapahtui se, mitä on eniten pelätty. Tie vaati pienen uhrinsa ja tätä ei voi enää sallia tapahtuvan uudelleen. Jalkakäytävä on siis saatava ja äkkiä! Läpikulku on myös kiellettävä ja hidasteita lisättävä, tiellä jo olevilla hidasteilla ei voi turvallisuutta taata, koska osa autoilijoista jopa kiertää pientareen kautta väistääkseen hidasteet. Tiellä on lisäksi erittäin jyrkkä mäki, liukkaalla ja pimeällä vastaantulevan kulkijan havaitseminen ja väistäminen on rajoitusten mukaankin ajettuna haastavaa.

Allekirjoittamalla adressin osoitat tukesi lasten turvallisemman koulutien puolesta ja autat alueen asukkaita saamaan tuon äärettömän tärkeän parannuksen tiehen.  Adressi tullaan toimittamaan Vantaan kaupungille osoituksena ihmisten huolesta ja aloitteena sille, että jalankulkijoiden turvallisuus Ullantielle saadaan tulevaisuudessa paremmin taattua. Lopulliseen kaupungille toimitettavaan viestiin lisätään tarvittaessa tarkemmat perustelut tien vaarallisuuteen ja turvatekijöiden tarpeeseen liittyen.

Mikkolan koulun vanhemmat ry.

 


Mikkolan koulun vanhemmat ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään