Porin Esikon turvakodin palvelujen jatkuvuuden turvaaminen

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka velvoittavat ylläpitämään turvakotipalveluja. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnassa on turvattava perheväkivaltaa ehkäisevät toimet ja suojatoimepiteet väkivallan uhreille.

Viimeaikaiset lapsiin kohdistuneet väkivaltapaukset osoittavat turvakotipalvelujen kipeän tarpeen. Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry on harjoittanut lastensuojelu- ja perhetyötä Porissa 23 vuotta. Nyt yhdistyksen turvakodin palvelujen jatkuvuus Porissa on vaakalaudalla, kun Porin kaupungissa haetaan säästöjä aikomuksella leikata perheväkivaltatyön palveluja.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Porin kaupungissa toimivan Porin Esikon turvakodin palveluiden jatkuvuus turvataan riittävällä rahoituspohjalla eikä näinollen Porin perusturvan budjetissa leikata Porin ensi- ja turvakotiyhdistykselle osoitettavaa avustusta.