Adressi turvallisemman 5-tien puolesta välillä Siilinjärvi-Pöljä

Me allekirjoittaneet esitämme, että Pohjois-Savon ELY-keskus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin turvallisemman 5-tien puolesta välillä Siilinjärvi-Pöljä jo olemassa olevan suunnitelman mukaisesti. Mikäli suunnitelman toteutuminen lykkääntyy, esitämme, että turvallisuutta parannetaan muilla keinoilla, kuten mahdollisilla nopeuksien alentamisilla ja rakentamalla 5-tieltä vasemmalle kääntyville omat kaistat seuraaviin risteyksiin: Pyylammintie, Varpaisjärventie-Kaupantie, Itäkalliontie, Kaatrontie-Pöljän vanhatie, Mehtomäentie-Pysäkkitie, Viitostupa-Rieska-Kallentie, Hoikintie-Luvelahdentie. Turvallisuuden parantamiseksi esitämme myös uusien ja näkyvämpien linja-autokatosten rakentamista, joissa ihmiset voisivat odottaa turvassa ohiajavalta liikenteeltä. 

 

Adressi on allekirjoitettavissa 10.3.-10.5.2015, jonka jälkeen se luovutetaan ELY-keskuksen edustajalle. 

 

Siilinjärvellä 10.3.2015  

 

Pöljän Kyläyhdistys ry (poljankyla.com) 

Kolmisopen kyläyhdistys ry (kolmisoppi.nettisivu.org) ja 

Pyylammin Panninniemen kyläyhdistys (pyylammin.blogspot.fi)

 

Huomioithan, että allekirjoitus tulee vahvistaa sähköpostiisi tulleesta linkistä.


Pöljän Kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään