Turvallinen koulumatka

Adressi turvallisesta koulumatkasta: liikennejärjestelyihin halutaan muutoksia 

Harjuniityn koulun vanhempainyhdistys ry ja Myllyhaan koulun vanhempainyhdistys ry ovat päättäneet tehdä Nokian kaupungille aloitteen turvallisempien liikennejärjestelyiden rakentamiseksi Harjuniityn koulun lähialueelle.

Allekirjoittamalla adressin osoitat tukesi lasten turvallisemman koulutien puolesta ja autat saamaan parannuksia alueen koulureitin liikennejärjestelyihin.

Adressi tullaan toimittamaan  Nokian kaupungille.

Lopulliseen kaupungille toimitettavaan viestiin lisätään tarvittaessa  tarkemmat perustelut tien vaarallisuuteen ja turvatekijöiden tarpeeseen liittyen.

Todella tärkeän asian eteenpäin viemiseksi tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen.

Allekirjoittamalla voit olla vaikuttamassa hyvän asian puolesta! 

 

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme Harjuniityn yhtenäiskoulun ja Myllyhaan koulun lasten koulutien turvallisuudesta Harjuniityn alueella sekä koulumatkan varrella. Ilmaisemme tyytymättömyytemme siihen, että liikennejärjestelyitä ei ole huomioitu oppilasmäärien kasvaessa entisestään Myllyhaan koulun väistötilojen rakentuessa Harjuniityn koulun parkkipaikalle. Parkkialue pienentyy puoleen samalla kun koulualueen autoliikenne kaksinkertaistuu.

Elokuussa 2017 Harjuniityn alueella käy koulua jo yli 1000 oppilasta; Harjuniityn koululaisten lisäksi Harjuniityn päiväkodin lapset ja esikoululaiset sekä Myllyhaan koululaiset Harjuniityn koulun parkkipaikalle rakennetuissa väistötiloissa.

Harjuniityssä Urpolankadun ja Lautamiehenkadun risteysalue sekä Urpolankadun ja Siuron valtatien ylitys koulun kohdalla ovat turvattomia lapsille. Liikenne Urpolankadulta Lautamiehenkadulle on todella vilkasta; henkilöautoilla tuodaan Harjuniityn ala- ja yläkoulun oppilaita, Harjuniityn päiväkodin lapsia sekä syksystä alkaen myös Myllyhaan alakoulun väistötiloihin tulevia oppilaita.

Lautamiehenkadulla on myös linjan 73 päätepysäkki, jota alakoululaiset käyttävät paljon, ja pysäkiltä lähtevät linja-autot ajavat koulun parkkipaikan kehystietä. Myös koulukuljetustaksit ja yläkoulun oppilaiden mopoautot kulkevat parkkipaikan läpi. Osa lapsista jää henkilöautoista koulun parkkipaikalle ja osa jätetään suoraan parkkipaikan kehyskadun reunaan. Oppilaat kulkevat parkkipaikalta koulun pihalle kehyskadun ylitse ja autojen pysähtyminen koulun eteen ja taas liikkeelle lähtö ovat aiheuttaneet vaaratilanteita.

Samoin tien ylitykset Urpolankadulla ovat ruuhkaisia aamuisin. Siuron valtatieltä tulee aamuisin useampi bussilastillinen oppilaita, ja samat oppilasjonot ylittävät tiet iltapäivällä koulun päättyessä. Urpolankatu on kapea ja tieosuudella nopeusrajoitus on 40 km/h. Rajoituksista huolimatta nopeudet tiellä nousevat yleisesti korkeammalle tasolle.

Onnettomuuksien välttämiseksi koulun liikennejärjestelyitä on parannettava kasvava liikennemäärä huomioiden. Koulutien turvallisuusmääritykset tulisi tehdä perusteellisesti uudelleen ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin. Soveltuvia toimia voisivat olla esimerkiksi liikenneympyrä, hidasteet, nopeusnäyttötaulut, ”varoitusvalot”, valvontakamera tai pihaliikenteen muuttaminen yksisuuntaiseksi esimerkiksi ohjaamalla liikenne sisään alueelle päiväkodin yhdystien kautta ja edelleen yksisuuntaisesti ulos alueelta Lautamiehenkatua pitkin (vaatisi tiepohjan ja päällysteen noin 5 metrin matkalle) tai pidempää reittiä urheiluhallin kautta.

Myös koulumatkalle Myllyhaan koulunkäyntialueelta Harjuniityn koululle tarvitaan useissa kohdin turvallisuusparannuksia. Rounionkatu 59 kohdalle suojatien kohdalle tarvitaan keskikoroke tai hidaste. Vaikka tie on 2-kaistainen, leveällä tiellä ajetaan jopa 4 autoa rinnakkain ja nopeudet ovat suuria vaikka nopeusrajoitus on 50 km/h. Idästä päin tultaessa ajetaan myös kovaa ja suojatie on pienen mutkan takana, jolloin näkyvyys siihen on heikko.

Koukkujärjentiellä Pitkäkorventien linja-autopysäkille (nro 8581) ja Lähdeniityn linja-autopysäkille (nro 8583) ei ole turvallista jalankulkureittiä: risteysalueilta puuttuu suojatiet ja pysäkeille pitää kulkea autotien reunaa risteyksestä asti, koska toisella puolen kulkevalta kevyenliikenteenväylältä ei ole kulkua tielle. Etenkin talvella kulkemista haittaa kadulta aurattu lumi, jolloin jalankululle ei jää riittävästi tilaa.

Vastaava tilanne on Villasuontien risteys, pysäkki nro 8583, suunta Harjuniitty -> Nokian keskusta. Pysäkille ei ole olemassa lainkaan kulkureittiä joten sinne päästäkseen joutuu ylittämään tien toisella puolella sijaitsevan pysäkin kohdalta. Lähimpiin merkittyihin tienylityskohtiin on 100m matkaa eikä niistä ole mitään pääsyä pysäkille. Pysäkin odotusaluekin muodostuu lähinnä parista metriä reunakiveä. Nopeasti arvioituna suurin osa Lähdeniityn alueen lapsista käyttäisi juuri tätä pysäkkiä, jolloin olisi kriittistä taata tähän turvallinen ylityskohta. Toimivin ratkaisu olisi suojatien tekeminen Villasuontien ja Marjatien puoliväliin, toisen puolen pysäkin “alkuun”.  Tästä on paras näkyvyys eikä risteysalue ole välittömästi vieressä.


Hanna Rajamäki, Harjuniityn koulun vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään