Työaikapankki takaisin Pirkanmaan hyvinvointialueelle (Pirha)

Työaikapankki takaisin Pirkanmaan hyvinvointialueelle (Pirha) helpottamaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista

Useissa yksiköissä on ollut työntekijöillä monia vuosia käytössä työaikapankki. Työaikapankki on järjestely, joka helpottaa työntekijöiden ja työnantajan välistä joustoa. Pankki on järjestelmä johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Sen käytöstä on sovittava kirjallisesti. Sopimuksissa on sovittava millaista työaikaa tai millaisia ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia työaikapankkiin voidaan sisällyttää. Tällaisia voivat olla mm. lisä- ja ylityökorvaukset, sunnuntaityökorvaukset, liukuvaan työaikajärjestelmään kertyvät työtunnit tai säästetyt lomapäivät ja lomarahat.

Työaikapankki lisää työssäjaksamista ja auttaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa työntekijän pakollisissa menoissa. Työaikapankki lisää joustavuutta työntekijöiden arjessa ja tämä on myös työnantajan etu. On vähintäänkin inhimillistä voida silloin tällöin sopia omasta työajastaan lähteäkseen esimerkiksi omien/lastensa/vanhempiensa/naapurin Irmelin lääkärinmenojen takia ilman että tämä näkyy palkkanauhassa miinuksena. Työaikapankin puuttuminen vie vetoa pois alalta ja on uhka alan entistä pahemmalle työvoimapulalle.  Nykyisessäkään tilanteessamme meille ei ole varaa menettää enää ainuttakaan kollegaa. Toivon todella, että potilaita hoitaa tulevaisuudessakin työssään jaksava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.