Vaadimme, että kiinteistön omistajina voimme päättää keneltä ostamme liete- ja sakokaivojätteiden tyhjennyksen ja kuljetuksen!

Haluamme tukea paikallista yrittäjyyttä ja elinvoimaa. Kiinteistön omistajina meillä täytyy voida olla päätäntävalta ostaa liete- ja sakokaivojätteiden tyhjennys ja kuljetus haluamaltamme paikalliselta yrittäjältä.

Uudenmaan jätelautakunnan 24.8. tekemän päätöksen mukaisesti menetämme päätäntävallan ja se siirtyy kunnallistamisen kautta kunnan vastuulle ja Rosk`Roll Oy:lle.

Se tarkoittaa sitä, että useat pienyrittäjät (47 yritystä) alalla eivät pysty jatkamaan yritystoimintaansa ja lopettavat. Kuntien elinvoima heikkenee, työttömyys lisääntyy ja kiinteistönomistajat eivät voi enää joustavasti tilata palveluita omasta kunnasta haluamaltaan yritykseltä.

Kiitos, että allekirjoitat adressin 29.9.2021 mennessä! Valitus lähtee Hallinto-oikeuteen 03.10. ja liitämme kerätyt kannatustiedot mukaan.

Säilytetään jatkossakin hyvät ja joustavat pienyrittäjän palvelut paikkakunnalla!lokapojat1.png


Askolan Yrittäjät ry puheenjohtaja Anne Lampinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Askolan Yrittäjät ry puheenjohtaja Anne Lampinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…