vaadimme puolustusministeri stefan wallinin eroa/erottamista

vaadimme ko henkilön eroa/erottamista asemansa vallan väärinkäytön vuoksi,ko henkilö ei myöskään nauti kansan luottamusta,joten on todella edesvastuutonta antaa hänen jatkaa tehtävässään.

hän uhkailee kansanedustajia koska hänen jääviyttä dragsvärdin suhteen otettiin esille.

on luultavaa että hän on käyttänyt valtaansa väärin kun puolustusvoimat ovat kartoittaneet pakkosäästöjen vuoksi tehtäviä varuskuntien lakkautuksia ja yhdistämisiä,ettei dragsvärdin varuskunta joudu lakkautetuksi tai yhdistetä toiseen,wallin on aiemminkin syyllistynyt ns uhkailuihin jos hänen päätöksiään yms on arvosteltu ja haluttu parempia perusteluita,vaikka kuinka sanotaan että puolustusvoimat ovat itse tehnyt kartoitukset/päätökset em asian osilta,on wallin tavalla tai toisella vaikuttanut päätöksiin.

vaadimme myös lakkautus/yhdistämispäätöksien mitätöintiä ja uudelleen arviointia ko asian suhteen.