Vetoomus Vaasan Keskuskoulun peruskorjauksen kiirehtimiseksi

Viitaten Kielikylpy-yhdistyksen tekemään vetoomukseen 25.2.2010 me kaikki allekirjoittaneet vaadimme Vaasan Keskuskoulun peruskorjauksen kiirehtimistä ottamalla se seuraavaksi peruskorjattavaksi kohteeksi sekä oppilaiden ja henkilökunnan siirtämistä välittömästi väliaikaisiin terveellisiin tiloihin.

Haluamme taata oppilaille turvallisen oppimisympäristön sekä henkilökunnalle terveydelle riskittömät olosuhteet. Pitkään jatkuneet sisäilmaongelmat häiritsevät koulutyöskentelyä sairasteluina, poissaoloina tai viimeisenä pakollisena ratkaisuna työpaikan tai koulun vaihtona.

Vaadimme avointa tiedottamista havaittujen puutteiden, ongelmien sekä päätettyjen toimenpiteiden osalta.


Anu Rajala, Kati Långsjö, Liisa Risku-Korpela, Risto Korpela    Ota yhteyttä adressin tekijään