Vaihtoehtomenetelmäkeskus Suomeen - lisärahaa eläinkokeiden vaihtoehdoille

Suomen valtion on toteutettava lainsäädännön velvoitteet

Koe-eläindirektiivi (86/609) ja eläinkokeita koskeva eurooppalainen yleissopimus (ETS 123) velvoittavat myös Suomea vähentämään kokeisiin käytettävien eläinten lukumäärää ja etsimään vaihtoehtoja. MMM:n työryhmä ehdotti 2006 useita toimenpiteitä, joilla koe-eläinten käyttöä voidaan vähentää. Kannustan teitä edistämään ehdotusten toimeenpanoa käytännössä. Erityisen tärkeänä pidän ehdotusta Kansallisen vaihtoehtomenetelmäkeskuksen perustamisesta.

Vetoomus luovutetaan maa- ja metsätalousministerille syksyllä 2007.

---------

Vetoomus luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle 9.10.2007. Vetoomuksen allekirjoitti määräaikaan mennessä yhteensä 7332 ihmistä. Tiedote asiasta löytyy Animalian sivuilta http://www.animalia.fi/.

Kiitos kaikille osallistuneille!


Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia    Ota yhteyttä adressin tekijään