Valkealan lukion puolesta

Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Adressi keräsi 1285 allekirjoitusta.


Adressin paperiversio menestyi hieman paremmin keräten 3719 nimeä.

Adressi keräsi siis yhteensä 5004 nimeä
Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?