Älkää tuhotko Valkeisenlammen miljöötä!

Emme hyväksy Valkeisen sairaalan ja Savonian ammattikorkeakoulun kampusalueelle asemakaavan muutokseksi tehtyjä ehdotuksia liian tiiviin ja korkean kerrostalorakentamisen vuoksi (5-13 kerrosta) ja vaadimme muutoksia ehdotuksiin, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja kaunista aluetta ei täysin pilattaisi.

Tutustu kilpailutöihin:

http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/kaynnissa-olevat-hankkeet-ja-kilpailut