Valkolan ja Äijälän koulujen säilyttäminen vuoteen 2025 asti

Adressi on luovutettu Äijälän ja Valkolan kylien edustajien toimesta Laukaan kunnan sivistysjohtaja Jussi Silpolalle  8.1.2024 klo 10.05 kasvotusten. HUOM!! Vaikka adressi on luovutettu niin jatketaan nimien keräämistä 18.2.2024 kunnan valtuuston kokoukseen saakka!

Me adressin allekirjoittajat vaadimme, ettei Valkolan ja Äijälän kouluja suljettaisi vielä ensi vuonna. Kaikissa kunnan virallisissa asiakirjoissa on ollut tieto vuodesta 2025, ei 2024 ennen kuin valtuusto näin kokouksessaan (11.12.) päätti. 

Laukaan kuntastrategian tarkoituksena on lisätä kunnan elinvoimaa, pitovoimaa ja vetovoimaa. Kuinka kyläkoulujen lakkauttaminen tukee tätä? Kyläkoulujen säilyttäminen on elintärkeää koko Laukaan tulevaisuuden kannalta. 

Äijälä ja Valkola ovat kumpikin kylinä tehneet valtavaa työtä omien kylien eteen esimerkiksi yhdistysten toimesta. Äijälässä päättyi hetki sitten hanke, jonka tarkoituksena on saada kylälle lisää asukkaita ja kasvattaa koulun oppilasmäärää. Päätös koulujen lakkauttamisista tulee siis todella huonoon kohtaan ja sillä on myös suuri merkitys kylän yhdistysten toimintaan. Koulujen lakkauttamisten myötä myös muuttoliike kyliin vähenisi; kylille olisi paljon muuttajia, jos koulut säilyisivät ja tontteja olisi saatavilla.

 Valkolassa kylän yhdistykset ovat tehneet koulun kanssa paljon yhteistyötä muun muassa olemalla apuna koulun tapahtumissa. Lisäksi koululaiset ovat saaneet käyttää Valkolan nuorisoseurantalon salia liikuntapaikkanaan.

Kylät eivät ole tehneet tätä työtä pelkästään kunnan ja maakunnan tasolla, vaan ihan valtakunnallisesti näkyväksi. Valkola on päässyt finaaliin Vuoden nuorisoseura -kilpailussa ja Äijälä on palkittu Keski-Suomen vuoden kyläksi 2023.

Äijälän koulun kentällä on liikuntavälineitä ja Valkolan koulun pihassa EU-hankerahalla kyläläisten talkoovoimin rakentama parkour-puisto. Kylillä harrastetaan myös aktiivisesti jääkiekkoa koulujen kaukaloissa. Jos koulut lakkautettaisiin ja myytäisiin ulkopuolisille, kyläläisten harrastusmahdollisuudet olisivat vaarassa.

Lapsivaikutusten arvioinnin tulosten perusteella palveluverkkotyöryhmä oli sen kannalla, että koulujen lakkauttamisen paras ajankohta olisi 1.8.2025 alkaen. Monet äänestykset sen jälkeen olivat samaa mieltä kunnes yksi ja viimeinen kokous lopulta päätti että koulut lakkautetaan jo vuotta aiemmin.

Päätös lakkauttaa Äijälän ja Valkolan koulut on kallis sekä taloudellisesti että vaikutuksellisesti. Päätös vaikuttaa lapsiin, vanhempiin, kyliin, kouluihin sekä kunnan talouteen negatiivisesti. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportin mukaan radikaaleja kouluverkkomuutoksia tehneissä kunnissa perusopetuksen menot ovat suurempia aiempaan verrattuna. Raportin mukaan koulutusmenot oppilasta kohden eivät siis vähene suuremmassa koulussa, vaikka usein niin ajatellaan.

 

Artikkeleita liittyen kyläkoulujen lopettamisiin ja samanaikaiseen perusopetuksen kustannusten nousuun ja oppimistuloksien laskuun

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yli-puolet-suomen-peruskouluista-on-lakkautettu-30-vuoden-aikana-maaseutu-on-alkanut-taas-kiinnostaa-mutta-sinne-muuttavien-maaraa-rajoittaa-toinenkin-syy/8564966

Karvin arviointiraportti: https://www.karvi.fi/sites/default/files/sites/default/files/documents/KARVI_2922.pdf

Kyläkoulujen pelastussuunnitelma - Suomen kylät ry https://suomenkylat.fi/content/uploads/2023/01/kylakoulujenpelastussuunnitelma_.pdf

Yle - Kouluja lakkautetaan rahankiilto silmissä, mutta säästöjen sijaan menot voivatkin kasvaa – peruskoulujen määrä on romahtanut 30 vuodessa

https://yle.fi/a/74-20048667?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/53f53788-67d0-4a8b-a928-19ded3e65b86


Valkolan ja Äijälän kylien edustajat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Valkolan ja Äijälän kylien edustajat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…