valkoposkihanhen metsästys lailliseksi.

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) Tulisi sallia metsästettäväksi. Valkoposkihanhien määräksi arvioitiin vuonna 2009 noin 500 000 aikuista lintua ja kannan on arveltu jatkavan kasvuaan.Valkoposkihanhet pesivät Pohjoisen jäämeren ympäristössä ja niiden tärkeimmät pesimäalueet sijaitsevat rannikkotundralla Vienanmereltä itään Venäjällä, kuten Novaja Zemljan saarella. Valkoposkihanhi pesii edellä mainittujen tundra-alueiden lisäksi myös Islannissa, Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Belgiassa, Saksassa, Alankomaissa sekä manner-Tanskassa ja -Norjassa. Suomessa  vuonna 2010 pesimäkannan kooksi arvioitiin 3 800 paria.Vastaavasti Metsähanhen (Anser fabalis) euroopan pesimäkanta on 2 700 – 3 640 paria, joista valtaosa pesii Suomessa ja tämän lajin metsästystä rajoitettiinkin kuluvana vuonna, niin että sen metsästyksen alkua siirrettiin myöhäisemmäksi. Venäjällä pesii n. 100 000 paria, eikä tämäkään laji ole toisinsanottuna sukupuuton partaalla, mutta silti metsästyksen osalta rajoitettuna.Ero kuitenkin suomessa rauhoitetun valkoposken ja metsähanhen välillä on huomattava. Valkoposkohanhia on n. viisinkertainen määrä metsähanhiin nähden, joten olisi kohtuullista ja paikoitellen jopa suositeltavaakin sallia valkoposkihanhien metsästys. Piipertäjät tietysti vetoavat vanhaan mantraan, eli siihen, ettei kyseinen laji ole suomen luonnossa pesivä laji ja siksi se on rauhoitettava. Ei pidä enää paikkaansa.Valkoposkihanhista on jo nykyisin moninpaikoin myös haittaa. Lajin voimakas kasvu etenkin etelärannikolla on tuonut mukanaan myös lieveilmiöt mm. laiturien, puistojen ja pihojen hanhien paskalla kyllästyksen. Valkoposkihanhet ovat myös paikoin tuhoeläimiä mm. maanviljelykselle. Minusta Branta leucopsis, eli valkoposkihanhi tulisi lisätä riistalinnuiksi ja metsästettävien lajien joukkoon. IUCN on luokitellut valkoposkihanhen elinvoimaiseksi lajiksi. Valkoposkihanhi kuuluu Euroopan unionin lintudirektiivin I liitteseen. Koska lajia ei ole mainittu lintudirektiivin II liitteessä, ei sitä voi säätää riistalinnuksi missään EU:n jäsenmaassa. Valkoposkihanhi on rauhoitettu Suomessa luonnonsuojelulailla ja sen ohjeellinen korvausarvo on 336 euroa. Tähän tulisi saada muutos.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että mehtuu mies voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook