Valtatie 22 turvalliseksi

Valtatie 22:n perusparannussuunnitelmat etenevät hyvää vauhtia ja nyt viimeistään tien käyttäjien ja erityisesti Pikkaralan kyläläisten on otettava vahvasti kantaa tieturvallisuuden lisäämiseksi.

Valtatie 22 on erittäin vilkkaasti liikennöity välillä Oulu-Muhos. Ruuhka-aikoihin tielle pääsy ja tien ylittäminen on vaikeaa ja vaarallista niin autoilijoille kuin kevyelle liikenteelle.

Välille Oulu-Muhos on suunnitteilla kahteen eri kohtaan ohituskaistoitus. Ohituskaistat ovat suunniteltu Shellin kohdalta Ouluun päin ja Hangaksentien kohdalta Muhokselle päin. Näiden kaistoitusten pelätään lisäävän entisestään ajoneuvojen nopeuksia. Tämä vaarantaa myös muiden tiellä liikkujien turvallisuutta varsinkin pienten koululaisten heidän joutuessaan ylittämään valtatietä.

Vaadimme ELY-keskusta harkitsemaan vielä tarkasti ohituskaistojen tarpeellisuutta kustannusten, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmista.

Vaadimme Pikkaralaan kaksi alikulkutunnelia seuraaviin risteyksiin: Haukka-Ahontie X Kainuuntie X Vasankankaantie sekä Hangaksentie X Kainuuntie X Ketolantie.

Allekirjoittamalla tämän adressin voit omalta osaltasi vaikuttaa Valtatie 22 turvallisuuteen.

Tämä adressi toimitetaan ELY-keskukselle marraskuun loppupuolella.

 


Pikkaralan kylätoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään