Valtion on korvattava Terrafame-Talvivaaran vahingot

Haitankärsijöiden kohtelu häpeällistä -  korvausasiat saatava kuntoon

Talvivaaran/Terrafamen kaivos on kiistatta aiheuttanut  tappioita ja
menetyksiä sekä elinkeinonharjoittajille että ranta-asukkaille.

Tähänastisten vahinkojen osalta korvauspyyntöjen yhteissumma on alle 20
miljoonaa euroa,  joka kattaisi mm. ammattikalastajien ja ranta-asukkaiden
ja mökkiläisten korvaukset.


Valtioyhtiö Terrafame Oy on kieltäytynyt korvausten sovittelusta, vaikka
se on toiminnan jatkajana selvästi korvausvelvollinen ympäristövahinkojen
korvauslain mukaan.

Valtio käyttää eri tahoissa suuria summia rahoja erittäin kalliissa
lakitoimistoissa korvausten välttelyyn, mikä on kestämätöntä ja
yhteiskunnan edun vastaista.

Voisi kuvitella, että viimeistään siinä vaiheessa, kun kaivos ajautuu
valtion käsiin, olisi korvausasiat hoidettu kuntoon. Mutta näin ei ole
tapahtunut.
Kaivoksen toiminnan jatkamiseen, louhintaan ja kasojen rakentamiseen on
löytynyt uudestaan ja uudestaan 100-200 miljoonan panokset.

Miksi ei ole löytynyt tahtoa ja halua maksaa haitankärsijöille korvauksia?

Se, että valtionyhtiö Terrafame antaa korvauskysymyksen ajautua pitkään ja
raskaaseen ja epäselvään oikeuskäsittelyiden vyyhtiin, on kylmää ja
kasvotonta elinkeinopolitiikkaa, jossa haitoista kärsivät kansalaiset
jyrätään.

Mutta miksi valtio menettelee näin?
Miksi ei toimita päinvastoin ja koeteta ostaa hyväksyntää
kaivostoiminnalle vastaamalla rehdisti vahingoista? Miksi tämä
juhlapuheissa mainostettu "sosiaalinen toimilupa" onkin nyt kuollut
kirjain? Miksi alueen asukkaiden ja elinkeinojen oikeudet sivuutetaan?

Yksi ja pelottava selitys on se, että nyt tehdään tietoisesti
kaivostandardeja ja maastamme tehdään maata, jossa kaivosten ei tarvitse
maksaa aiheuttamistaan haitoista korvauksia haitankärsijöille.

Tokihan sellainen olisi maallemme ns. kilpailuvaltti luovutettaessa
kansallista mineraalivarantoamme ylikansallisille yhtiöille.

Ehdotamme ja vaadimme, että tämä häpeällinen tilanne korjataan ja valtio
varaa budjettiin  20 miljoonan määrärahan  Talvivaaran/Terrafamen
haitankärsijöiden korvausten maksamiseen.

Valtio on korvausvastuullinen paitsi toiminnanharjoittajan roolissa myös
valvovan viranomaisen ja luvittajan roolissa.  Jos viranomaiset olisivat
hoitaneet tehtävänsä oikein, korvattavia vahinkoja ei olisi päästetty
syntymään.

Vetoamme Terrafame Group Oy:hyn, työ- ja elinkeinoministeriöön ja ministeri Lintilään,
valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen ja 
omistajaohjausministeri Sipilään,
jotta valtio toimisi esimerkillisesti ja vastuullisesti, ja korvaisi vahingotKainuun ja Ylä-Savon haitankärsijät
sekä tukijoukot

Sähköpostipyyntö on poistettu 6.5.2017
Adressin voi allekirjoittaa myös niin, ettei nimi näy netissä.

Laita ruksi en ole robotti (I'm not a robot, captha) ruutuun ja tee tarvittassa tehtätävä.
Jos tehtävä esim. ruutujen valitseminen ei onnistu, voi valita uuden tehtävän.
Sivu tarkistaa, että oikeat ihmiset allekirjoittavat, eikä robotti.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jari Natunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…