Valurin (Värtön) leikkipaikan säilyttäminen

Oulun kaupunki on tehnyt ja hyväksynyt 2014 kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelman vuosille 2014-2032. Suunnitelman mukaan Oulunsuun alueelta on poistumassa 3 leikkipuistoa lasten määrän perusteella - myös Värtössä sijaitseva Valurin leikkipaikka poistuisi vuoden 2024 aikana, jolloin Värttö jäisi kokonaan ilman leikkipuistoa.

Suunnitelmassa todetaan Peltolan leikkipuiston olevan kävelymatkan päässä ja tämä on suunniteltu peruskorjattavan 2018.

Tällä adressilla me kuntalaiset esitämme sekä perustelut että pyynnön Valurin leikkipaikan säilyttämiselle. Adressi tullaan luovuttamaan yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajalle Jani Törmille.

Lasten arkiliikunnan vähentyessä ja harrastusmaksujen noustessa toivomme kaupungilta matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, mitä lähileikkipaikat juuri parhaiten ovat. Valurin leikkipaikka on hyvin aktiivisessa ympärivuotisessa käytössä monipuolisuutensa ja sijaintinsa vuoksi. Leikkipaikalla on mm. laajan alueen ainoa mäenlaskupaikka, jonne tullaan myös muista lähikaupunginosista. Leikkipaikan välineet ja maasto ovat monipuoliset ja palvelevat monenikäisiä - käyttäjissä on lasten ja perheiden lisäksi myös nuoria. Myös alueen vanhempi väestö käy lapsenlapsiensa kanssa puistossa.

Yksi merkittävä leikkipaikan käyttäjäryhmä on Värtön iso päiväkoti ja alueen muut lastenhoitajat, joiden ryhmistä tehdään retkiä puistoon lähes päivittäin. Päiväkoti on täynnä ja vastikään perustettu ulkoiluryhmä hyödyntää myös leikkipaikkaa. Huomioitavaa on myöskin, että syntyvyyden koko ajan vähentyessä Värtön lapsimäärä ei ole kuitenkaan laskenut.

Kaupungin suunnitelmassa viitataan Peltolan leikkipuistoon korvaavana - puiston välineistö ei palvele pieniä eikä isompiakaan käyttäjiä, eikä sijainniltaan arjen lähikäyttöä tai käveleviä pieniä päiväkotilaisia. Myös talvikäytölle tärkeä mäenlaskupaikka puuttuu.

Siispä pyydämme tämän adressin myötä päättäjiämme huomioimaan leikkipaikan poistumisen laajat negatiiviset vaikutukset ja arvioimaan päätöstä uudelleen.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anna voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…