Vanajanlinnantien eteläpään peruskorjaaminen Hämeenlinnassa

Me allekirjoittaneet Vanajanlinnantien varren asukkaat ja tien käyttäjät vaadimme Hämeenlinnan Harvialassa sijaitsevan Vanajanlinnantien eteläpään peruskorjaamista. Vanajanlinnantien kunto on huonontunut vuosi vuodelta ja se on ajoittain lähes käyttökelvoton.

Tien peruskorjaamaton osuus Harvialassa Vanajanlinnalta Harvialantielle (n. 2 kilometriä) on vuosikausia ollut huonossa kunnossa. Kahden viimeisen vuoden aikana tien kunto on romahtanut. Tie on ajoittain lähes käyttökelvottomassa kunnossa ja täynnä syviä teräviä kuoppia, ei vain ajourien kohdalla vaan koko tien leveydeltä.

Tien huono kunto ei haittaa ainoastaan autoilijoita vaan huonosta kunnosta kärsivät yhtä lailla jalankulkijat ja pyöräilijät. Sateen jälkeen tiestä irtoava savi likaa autot ja polkupyörät sekä jalankulkijoiden kengät ja vaatteet.

Tien kunnossapito on osoittautunut mahdottomaksi lisääntyneen liikenteen johdosta

Moottoriajoneuvoliikenne tiellä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Raskas liikenne käyttää lyhintä reittiä, mikä lisää Vanajanlinnantien kulutusta.

On ilmeistä, että tie ei enää kestä nykyistä liikennettä, sillä säännölliset hoitotoimenpiteet eivät riitä pitämään tietä kunnossa. Säännöllinen lanaus ei enää auta. Kuopat ovat syviä ja tien pintaosa on niin syvälle vaurioitunut, että normaali lanaus ei tehoa. Aamulla suoritetun lanauksen jälkeen tie on illalla jo pahasti kuopilla.

Kaupunkikuvallisesti merkittävä alue

Vanajanlinna on yksi kaupungin vetonauloista. Se on arvostettu kokoushotelli, jossa pidetään lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä tilaisuuksia. Vanajanlinnantien varrella olevilla tasokkaiden golfkenttien pelaajamäärät ovat myös merkittävät. Kentillä järjestetään monia suuria kotimaisia että kansainvälisiä golfkisoja.

Vanajanlinnan välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös ajoharjoittelurata, jota monet autotehtaat käyttävät esittely- ja testausratanaan. Radalla järjestetään myös yleisö- sekä yritystilaisuuksia.

Vanajanlinnantie johdattaa vierailijat näihin kohteisiin, sillä opasteista huolimatta, navigaattorit näyttävät ohjaavan etelästä päin tulijat perille tätä reittiä. On ikävää, että vieraat joutuvat saapumaan paikalle ajoittain kynnöspeltoa muistuttavaa tietä.  

Ensivaikutelma annetaan vain kerran, joten olisi kohtuullista, että Vanajanlinnan ja muiden alueen palvelujen korkea laatutaso ylettyisi jo siihen hetkeen, kun asiakkaat saavuttavat palvelut, eikä heidän tarvitsisi kummastella tiestön surkeaa kuntoa.  

Huonokuntoinen tie ja kevyen liikenteen väylän puuttuminen ovat turvallisuusriski

Erittäin huonokuntoinen tie ja kevyen liikenteen väylän puuttuminen muodostavat merkittävän turvallisuusriskin jalankulkijoille ja pyöräilijöille.Tien varren asukkaat käyttävät tietä normaaliin arjen liikkumiseen, kuntoiluun, lasten ulkoilutukseen ja kulkiessaan lähistöllä sijaitseville linja-autopysäkeille.

Tien varren asukkaiden lisäksi tietä käyttävät kuntoiluun muutkin kaupunkilaiset ja Katumajärven ympäri kulkeva reitti onkin erittäin suosittu pyöräilijöiden ja lenkkeilijöiden keskuudessa vuoden kaikkina aikoina sydäntalvea lukuun ottamatta.

Vetoomus: Me allekirjoittaneet Vanajanlinnantien varren asukkaat ja tien käyttäjät vetoamme Hämeenlinnan kaupungin päättäjiin, että Vanajanlinnantie kunnostetaan vihdoin kokonaisuudessaan. Tien kova kulutus, lisääntynyt liikenne, kevyen liikenteen turvattomuus sekä muut haitat ovat niin korkealla tasolla, että kunnostustyö tulisi aloittaa viipymättä.

talvi11.jpgtalvi21.jpgkesa11.jpgkesa21.jpg


Markku Pohjola, Jyrki Salminen ja Johanna Maasto    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitäisikö raiskauksista olla kovemmat tuomiot?