Vanhankaupunginkoski vapaaksi

Tämän adressin tarkoituksena on antaa taustatietoa Helsingin kaupunginvaltuutetuille ja  pohjaksi päätökselle Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta ja kyseisen joen sekä koskialueiden ekologisemmasta hyötykäytöstä. 

 

Miksi kyseinen pato olisi yleishyödyllisesti järkevää purkaa ja saattaa entinen koskialue takaisin luonnontilaan:

Vanhankaupunginkosken padon omistajana on Helsingin Energia. Helsingin Energia on vuonna 1909 perustettu Suomen suurimpiin lukeutuva, kansainvälisestikin tunnettu energia-alan yritys ja tätä nykyään kunnallinen liikelaitos, jonka liikevaihto on n. 900 milj. euroa. Liikevoitto oli 239 miljoonaa euroa vuonna 2013. Kyseisen padon ja voimalaitoksen omistava yhtiö omistaa myös neljä voimalaitosta Kymijoessa ja on myös osakkaana Teollisuuden Voima Oy:ssä, sekä Vantaan Energia Oy:ssä. Yhtiöllä on myös useita muita voimalaitos omistuksia, joista kaikki tuottavat huomattavan paljon energiaa, sekä euroja. Yksi voimala Kymijoessa voi tuottaa keskiteholtaan yli 180 Mw.

Vanhankaupunginkosken voimalan keskituotto on kuitenkin vain 0,2 Mw, eli 200 Kw. Nämä luvut eivät tietysti kaikille ihmisille kerro juuri mitään, mutta tätä asiaa valoittaakseni ja etenkin valtuutetuille esitän seuraavassa muutaman vertauksen:

-0,2 Mw= 200 Kw= 272 hv. Melko monella Helsingin kaupunginvaltuutetuista on auto josta irtoaa tuo 272 hv, eli teillä on pellin alla Vanhankaupunginkoskea vastaava voimalaitos!

- Kaikilla Helsingin 85:stä kaupunginvaltuutetuista lienee myös sähkökiuas. Valitettavasti 52 valtuutettua ei voi saunoa yhtä aikaa 33 muun valtuutetun kanssa, sillä tuo voimalaitos tuottaa sähkön vain 33 kiukaalle.

- Moniko valtuutetuista omistaa sähköauton? Oisko 4, mutta yksi ei ole saapunut kokoukseen, sillä voimala tuottaa vain  komen sähköauton kulutuksen verran.

Siinä hieman perspektiiviä energian tuoton osalta ja ettei tämä eurojen kohtalokaan jäisi epäselväksi, niin palataanpa tuohon Helsingin Energian liikevoittoon. Koska Helsingin Energia ei ole erikseen julkisesti ilmoittanut Vanhankaupunginkosken tulosta, niin arvio voi heittää + - 20 000 euroa. Laskentamallini mukaan kyseinen voimala olisi vuosituotoltaan n. 100 000 euroa vuodessa. Mielestäni tämä tuotto on yhtiön kokonaistuoton (239 milj. euroa) kannalta mitätön ja puoltanee allekirjoittaneiden käsitystä siitä, ettei kyseinen voimala ole energiantuotannon kannalta mitenkään puollusteltavissa. 

On tietysti huomattava myös se, että padolla ja koko miljööllä on olemassa museoarvoa. Monelle ihmiselle myös "vesiputous" on mielekästä katsottavaa tulvien aikaan ja tottahan kohiseva putous rauhoittaa mieltä. Tuo kohina voisi kuitenkin olla ympärivuotinen mikäli koski saisi pauhaa vaapaana. Museoarvothan eivät suinkaan minnekkään katoaisi rakennusten osalta, eikä yleinen viihtyvyys ainakaan heikkenisi, mikäli koski palautettaissiin entisajan loistoon. Päinvastoin mielestäni alueen viihtyisyys ja virkistysmahdollisuudet vain paranisivat. Koskea voisi laskea kanooteilla ja vapakalastajille avautuisi lisää tilaa. Mikä parasta, niin kalatkin saisivat nousta luontaisesti yläjuoksulle ja tältäkin osin piristäisi kaupungin kalaturismia, sekä lisäisi yleisesti virkistys mahdollisuuksia kaupungin asukkaille. 

Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on tehty valtuustoaloite Helsingin kaupunginvaltuustolle ja tämä adressi on tarkoitus saattaa valtuuston luettavaksi ennen päätöksen tekoa. 

Edellä esittämämme perusteella me allekirjoittaneet vaadimme Vanhankaupunginkosken padon purkamista ja koskien ennallistamista. Seppo Lavikainen, Polvijärvi

https://www.facebook.com/groups/Vanhankaupunginkoski/362838450544696/?comment_id=362839920544549&notif_t=group_comment

 

Näinkö?Vai Näin?