Vanhusten päivätoiminta tulee säilyttää Myllykoskella

Myllykosken päiväkeskus,"suurKouvolan" alueella on päätetty sulkea Kymsoten yhtymävaltuustossa 17.12.2021. Emme kuitenkaan purematta niele tätä päätöstä.

Asiakkaita päiväkeskuksessa on entisen Anjalankosken laajalta alueelta. Jotkut heistä käyvät kerran viikossa, muutama käy useamman kerran, oman ja läheisten jaksamisen tukemiseksi. Päiväkeskus on heille ja heidän omaisilleen erittäin tärkeä. Omaisille on helpotus tietää, että läheinen on turvassa, toisten vertaistensa seurassa, saa lämpimän ruuan ja monenlaisia virikkeitä päiväänsä, kuten jumppatuokioita, kädentaitoja, pelaamista, päivän ajankohtaisista asioista keskustelemista ym. Asiakkailla on paljon mm. yksinäisyyttä, muistiongelmia ja mielenterveysongelmia sekä näkö-, kuulo- ja liikkumisrajotteita.  

Jos päiväkeskustoiminta Myllykoskella loppuu, entisestään ongelmissa olevalle kotihoidolle tulee paljon lisäkäyntejä ja omaishoitajilta jäävät vapaahetket vähiin. Mutta ennen kaikkea monet vanhukset jäävät yksin koteihinsa ilman sosiaallisia kontakteja ja virikkeitä! Pikaiset kotihoidon käynnit eivät pysty korvaamaan päiväkeskustoimintaa. Eikä päiväkeskus Kouvolan keskustassa pysty hoitamaan kaikkia apua tarvitsevia asiakkaita. Monet asiakkaat ovat kertoneet, etteivät edes halua/jaksa lähteä kauemmas Kouvolaan.  Ongelmat tulevat lisääntymään ja vanhusten määräkin tulee vielä kasvamaan.  

Tämän hetkisissä tiloissa toimii lisäksi kerran viikossa avoin ikäihmisten kohtaamispaikka kiinnostavine ohjelmineen sekä iltaisin useita kerhoja ja ryhmiä muistikerhosta suosittuun senjorijumppaan ym. Jos säästetään päiväkeskuksen lopettamisessa, tulevat seuraukset vaikuttamaan laajemmaltikin ja kulut lisääntyvät toisaalla.    

Kymsoten hyväksymä Kymenlaakson alueellinen ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025 kertoo mm. seuraavaa: Ensimmäisessä lauseessa "Kuntalain (410/2015/1§) mukaan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia." Ja etenkin "Painopiste 1: Kymenlaakson asukkailla tulee olla mahdollisuus merkitykselliseen elämään. Välitavoitteet 1) Oman toimijuuden ja osallisuuden tukeminen. 2) Yhteisöllisyyden vahvistaminen. 3) Avoimien kohtaamispaikkojen kehittäminen yhdessä ikäihmisten, kuntien, järjestöjen ja Kymsoten kanssa."  

Joten toivomme hartaasti, että päiväkeskuksemme Myllykoskella saisi jatkaa! Tämä on sitä lähipalvelua! Emme lopeta vielä taistelua ja tarvitsemme apujoukkoja ja apuja. Kiitämme, jos allekirjoitatte tämän adressin.


Lähihoitaja päiväkeskuksesta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lähihoitaja päiväkeskuksesta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…