Vantaan suunnittelemat varhaiskasvatuksen leikkaukset peruttava

Vantaan kaupunginhallitus on 2.11. äänestänyt varhaiskasvatukseen kohdistuvista säästöistä ja päätynyt siihen, että yli 3-vuotiaiden lasten päivähoitoryhmiä kasvatetaan yhdellä lapsella kasvattajaa kohden. Käytännössä siis aikaisemmin 21 lapsen ja kolmen kasvattajan ryhmistä tulee muutoksen myötä vähintään 24 lapsen ryhmiä. Lisäksi lapsen subjektiivista päivähoito-oikeutta ehdotetaan rajattavaksi 20 tuntiin viikossa elokuusta 2016 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sellaiset lapset, joiden vanhempi on työttömänä tai hoitaa kotona perheen nuorempia lapsia, joutuvat rajoitetun hoitoajan piiriin. Todellisuudessa nämä leikkaukset ovat vaarassa kasvattaa ryhmäkokoja vielä tätäkin suuremmiksi, sillä osa-aikaisten lasten hoitoa koskevat väljemmät henkilökuntamitoitukset, jolloin ryhmässä voi yhdellä kasvattajalla olla vastuullaan 13 lasta. Pahimmassa tapauksessa lapsiryhmät voivat jatkossa olla siis yli 30 lapsen ryhmiä, sillä käytännössä suurin osa lapsista tulee kuitenkin hoitoon saman aikaisesti.


Asia on menossa Vantaan valtuuston lopulliseen käsittelyyn maanantaina 16.11.


Me Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijät ja lasten vanhemmat vaadimme, että Vantaa peruu suunnitelmansa kasvattaa 3 – 6 -vuotiaiden lasten ryhmäkokoja ja aikomuksen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan perhetaustansa perusteella rajoittamalla subjektiivista päivähoito-oikeutta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen myötä osa-aikaisten lasten määrä päiväkodeissa lisääntyy ja tämä kasvattaa ryhmäkokoa merkittävästi.

 

Adressi luovutetaan valtuustolle maanantaina 16.11.2015 13:45.

 

Huom: adressin allekirjoituksen jälkeen allekirjoitus pitää vielä vahvistaa sähköpostiin tulevan linkin kautta.


Vantaan varhaiskasvatus - säästöt pois    Ota yhteyttä adressin tekijään