Vapaudentien jatketta vastustava adressi

Olemme huolissamme siitä, että Vapaudentien jatkeen suunnitelma viedään Seinäjoen päättäjistössä läpi, vaikka moni kaupunkilainen vastustaa sitä. Tien jatke tulee kalliiksi emmekä usko, että se on tarpeellinen.


Perustelumme, miksi uusi tiehanke on mielestämme ongelmallinen:
1. Helmikuussa -18 julkaistussa uudessa Seinäjoen kaupunkistrategiassa 2018-2025 on kirjattuna kevyenliikenteen väylän suunnittelu mm. Törnävältä Itikanmäelle ja että Seinäjoki panostaa pyöräilyn edistämiseen, mutta nämä suunnitelmat eivät valitettavasti näytä ulottuvan parantamaan Pajuluomalla ja Kärjessä asuvien pyöräilymahdollisuuksia.
Pyöräilyn terveyshyöty on kyseenalainen katupölyn ja pakokaasujen takia. Vaikka kaupunkistrategiassa on paljon positiivisia lauseita kirjattuna, niin todettakoon, että suunnitelmat on tehty hyvin vahvasti yksityisautoilun ehdoilla. Toiveena olisi, että Seinäjoelle rakennettaisiin pyörätieverkostoja ilman autotien
läheisyyttä, muun muassa Pajuluomalta keskustaan.


2. Uudessa tiehankkeessa kaupungin harvat jäljellä olevat viheralueet aiotaan pilkkoa Kärjessä ja Törnävällä sekä särkeä Törnävän kirkkotien miljöö. Kun tulevassa kaupunkistrategiassa painotetaan liikkumismahdollisuuksia
niin näissä tiesuunnitelmissa tapahtuu ainakin osaltaan päinvastaista: Kärjen jousiammuntakenttä menetetään samoin kuin Törnävän kirkkotien seutu pururatoineen.


3. Pajuluomalla, Kärjessä ja Törnävällä asuville on merkityksellistä asuinalueen muuttuminen peruuttamattomasti. Ihmiset arvostavat alueiden rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä ja ovat usein sillä perusteella ostaneet tontin ko. alueilta.


4. Vapaudentien jatketta perustellaan sillä, että Törnävän alueesta saataisiin yhtenäisempi ja alue rauhoitettaisiin. Ajatus on kannatettava, mutta Törnävän tie on tehty suureksi autoväyläksi museoalueen poikki ja sen entisöinti pieneksi kylätieksi tuntuu epärealistisen vaikealta tehtävältä. Entisöintiin on vedottu, mutta suunnitelmaa siihen ei ole, joten perustelu ei ole uskottava. 


5. Nähdäksemme on vielä epävarmaa, tuleeko Seinäjoen väkimäärä kasvamaan niin runsaasti, että kaupunkisuunnitelmaa pitää laajentaa suunnitellussa mittakaavassa Eskoohon päin. Kärjen uusi asuinalue on täyttynyt suhteellisen hitaalla tahdilla. On mahdollista, että Seinäjoelle muuttavat uudet asukkaat eivät halua
tontteja kaukaa keskustasta vaan mieluummin keskustasta.

Tehkäämme Seinäjoesta aidosti viihtyisä paikka ilman tarpeetonta kalliista tiehanketta, joihin kuntalaisten verorahoja sidotaan! Panostetaan pyöräily- ja kävelymahdollisuuksiin sekä julkiseen liikenteeseen yksityisautoilun sijasta. Säilytetään kauniit viheralueemme. Tule mukaan allekirjoittamalla adressi!


Liisa Mäntymäki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?