Vastine SEY:lle

Hyvä Helinä Ylisirniö,
allekirjoittaneet haluaisivat huomauttaa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitolle sekä Live Nation Suomelle, että tiettyjen eläinkouluttajien, kuten Cesar Millanin, mustamaalaaminen ilman päteviä syitä ei ole mielestämme hyväksyttävää. Arvostamme Suomen eläinsuojeluyhdistyksiä heidän tekemänsä työn vuoksi, ja toivomme heidän pidättäytyvän eläinsuojelullisissa asioissa. Tähän ei kuulu tiettyjen kouluttajien kritisointi puutteellisin tiedoin.

 

Kenenkään allekirjoittaneen mielestä koirien pahoinpitely, kaltoin kohtelu, vahingoittaminen tai mikään tähän verrattava ei ole hyväksyttävää.

 

Jokaisen ”Koirakuiskaaja-ohjelman” jakson alussa sanotaan hyvin selkeästi, ettei (vapaasti suomennettuna) ohjelmassa nähtyjä tekniikoita pidä soveltaa ilman ammattilaisen apua.
Ammattilaisen käsite on tietysti tässä tapauksessa aika häilyvä. Koiran käyttäytymiseen ja siihen liittyviin asioihin tutustuminen eri näkökulmista käsin on tuskin kenellekään koiranomistajalle tai koiria kohtaaville haitaksi.

 

SEY:n periaate selvittää taustat ja tieteellisesti todennettavat seikat näkemyksillenne on erittäin kunnianhimoinen, arvostettava ja vaikea, nykytiedon valossa näkemystänne ei kuitenkaan ole todeksi todettu. Sallinemme siitä huolimatta erilaisten koulutusmetodien kukoistaa, ja eläinystävien ja – omistajien löytää niistä itselleen parhaat.

 

Kirjeessänne ilmaisette, että monet asiantuntijatahot pitävät Cesar Millanin käyttämiä koulutustekniikoita haitallisina eläimille. Kritiikkiä saa esittää, mutta toivomme ettei yhdenkään koirakouluttajan mielipiteiden esittämistä estetä, vaikkemme niiden kanssa samaa mieltä olisikaan. SEY:n käsitys Suomen johtavista koira-asiantuntijoista on mielestämme puolueellinen, ja perustuu samankaltaiseen mediamaineeseen kuin kritisoidun kouluttajan.

 

Linkittämänne you tube-videot eivät mitenkään liity kyseiseen kouluttajaan. Applebyn artikkeli olisi ollut mielenkiintoinen, valitettavasti sitä ei löydy. Johtajuusteoriaa on kritisoitu, mutta ei vääräksi todettu. Kaikkien koirakouluttajien käyttämien keinojen kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, eikä kaikkea kannata uskoa, mitä televisiossa näkee –myöskään niin sanottujen ”namikouluttajien” osalta. Millan käsittelee yleensä ohjelmassaan todella vaikeita tapauksia, mitä muutoin mediassa harvoin näkee. Kuinka moni tällaisista todella vaikeista tapauksista päätyy kaikessa hiljaisuudessa ”piikille”?

 

Sähköpannan käyttöä emme kannusta, tosin impulssipanta on täysin sallittu Suomessa, ja kyseisten pantojen eroista voitaisiin keskustella. Mikään ei tee todeksi seuraavia lausuntojanne: ”Tämä ei poista sitä tosiseikkaa, että osa käytetyistä metodeista on koiralle vahingollisia ja hyvinvoinnin vastaisia, vaikka ne saattavatkin helpottaa koiranomistajan elämää.” tai: ” Millanin imago pehmeänä koirankouluttajana tekee asiasta vaarallisemman: monet erehtyvät pitämään hänen käyttämiään menetelmiä koiraystävällisinä, vaikka totuus on päinvastainen.” Mielestämme kyseessä ei ole ”tosiseikka” tai että ”totuus on päinvastainen.”

 

Mikäli esimerkiksi Cesar Millan olisi syyllistynyt kirjelmänne mukaiseen eläimiä vahingoittavaan tai laittomaan toimintaan, hänet olisi luultavasti, tai ainakin toivottavasti, julkisuuden henkilönä jo tuomittu. Ainakin hän olisi ollut syytettynä, sillä useat hänen palveluksiaan käyttäneet koirien omistajat olisivat varmasti nostaneet syytteitä häntä kohtaan. Mikäli hän Suomessa esiintyessään ilmentäisi jonkinlaista väkivaltaa eläimiä kohtaan, yleisö toivottavasti reagoi poistumalla paikalta.

 

Sanavapauden pitäisi vallita,ja myös Cesar Millanilla tulisi olla siihen oikeus.

 

Koirien ja muiden eläinten hyvinvointi on yhteinen intressimme. –Allekirjoittaneet