Vastustamme esitystä Kilon koulun väistösuunnitelmaksi

Me allekirjoittaneet vaadimme, että opetus- ja varhaislautakunta palauttaa Kilon koulun esityksen väistösuunnitelmaksi jälleen uudelleen suunnitteluun.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää asiasta 3.2.2021.
Esitys Kilon koulun väistösuunnitelmaksi sekä annetut lausunnot löytyvät täältä.

Lautakunta palautti kokouksessaan 20.1.2021 esityksen suunnitteluun jo kerran aiemmin, mutta päivitettykään esitys ei sisällä parannuksia.

*päivitetty 3.2.2021
Lautakunta jätti esityksen kokouksessaan pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 16.2. Adressi on edelleen auki allekirjoituksille, jatkamme asian puolesta taistelua!

Tämä katastrofaalinen väistösuunnitelma ei ole hyväksyttävä miltään osin.
Väistösuunnitelmassa on unohdettu täysin sekä lasten että kaikkien kouluarkea pyörittävien etu ja hyvinvointi. 

Suunnitelmassa on otettu huomioon ainoastaan pyrkimys nollakustannuksiin. Suunnitelmassa ei ole huomioitu lainkaan sitä mihin uuvuttavaan pyöritykseen Kilon koulun noin 500 oppilasta ja heidän perheensä joutuvat ainakin kolmeksi lukuvuodeksi.

Miten on mahdollista, että lasten etua ei tässä väistösuunnitelmassa ole ajateltu ollenkaan? Miten on mahdollista, että väistöstä ei saa tulla kustannuksia? Ilman muuta on panostettava lapsiin ja heidän turvalliseen sekä tasa-arvoiseen koulunkäyntiin. Miten on mahdollista, että oppilaiden, koulun henkilökunnan ja huoltajien huolta ei ole kuunneltu? Miten on mahdollista, että myöskään lausuntoja antaneiden tahojen (ml. vastaanottavat koulut) mielipidettä ei ole kuultu? Lähes kaikki annetut lausunnot tyrmäävät esityksen täysin.
 
Vaadimme, että väistösuunnitelmassa on otettava huomioon Kilon koulun oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien sekä väistötiloiksi esitettyjen koulujen lausunnot esityksestä väistösuunnitelmaksi. Suunnittelussa on selvitettävä todelliset kulut siirtokoulusta sekä jo olemassa olevien tilojen muuntamisesta koulun käyttöön sopivaksi. Nyt esityksessä esitetään esimerkiksi siirtokoulun hinnaksi kolminkertaista hintaa huoltajien infotilaisuudessa aiemmin kerrottuun verrattuna. Espoon kaupungille sekä opetuslautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on tällä viikolla toimitettu hyvin edullinen tarjous siirtotiloista ja tilaa mm. Keran hallien alueella olisi.
Kaupungin järkyttävä esitys väistösuunnitelmaksi pohjautuu haluttomuuteen selvittää vaihtoehtoja, virheellisiin tietoihin ja erikoiseen väittämään, jossa yhtäältä vedotaan ”toimimme kuten aina ennenkin” periaatteeseen, mutta toisaalta ollaan kuitenkin esittämässä aivan poikkeuksellisen epätasapuolista, äärimmäisen kuormittavaa mallia, jollaista ei (onneksi) koskaan ennen missään olla toteutettu.
 
Ehdotusta väistösuunnitelmasta ei ole missään vaiheessa rakennettu ja tarkasteltu siitä periaatteesta käsin, että lapsille pyrittäisi tarjoamaan mahdollisimman ehjä koulupolku välttäen tarpeettomat muutokset.
 
On irvokasta väittää, ettei näin poikkeuksellisen sirpaleisesta väistöratkaisusta aiheutuisi ongelmia lasten oppimiselle ja hyvinvoinnille.
Esimerkkinä nykyiset kakkoset, jotka korona-kotikoulun rikkoman 1-luokan ja toistuvien altistuskaranteenien värittämän 2-luokan jälkeen laitettaisi mankeliin, jossa 3 seuraavaa vuotta (=puolet alakoulusta) koostuvat pätkistä neljässä(!!) eri paikassa ilman oman koulun tukea, luokkatiivistysten sekoittaessa myös opettaja- ja kaverisuhteet.
 
Huoltajille järjestettiin tiedotustilaisuus asiasta 3.12.2020. Alkuperäinen väistösuunnitelma ei valmistunut etukäteen, jotta huoltajat olisivat voineet niihin tutustua rauhassa. Suunnitelma esiteltiin siis ensi kertaa huoltajille suoraan tilaisuuden edetessä. Tiedotustilaisuudessa huoltajien kommentteja ja huolta ei otettu tosissaan. Bussikuljetusten ja matkakorttien tms. kustannuksista ei jaettu tietoa. Tilaisuuden jälkeen huoltajille annettiin mahdollisuus kirjoittaa palautteensa suunnitelmasta. 
 
Muutama nosto huolenaiheista:
  • Miksi väistötilojen suunnittelussa ei ole otettu huomioon, että sopivat väistötilat tuovat kustannuksia?
  • Miksi olemassaolevien tilojen muuntokustannuksia ei ole esitelty? Miksi siirtokoulun kustannukset ovat järkyttävän suuret verrattuna muihin tiedossaoleviin kustannuksiin?
  • Koulumatkojen turvallisuus ja pituus kävellen/pyörällä/junalla/bussilla ja näiden yhdistelmillä kolmannesta luokasta alkaen väistötiloihin.
  • Esityksessä lasketaan etäisyyksiä väistötiloihin koululta koululle kilometreissä. Ensinnäkään suurinosa lapsista ei asu koulun vieressä ja lisäksi paljon tärkeämpää on pohtia paljonko aikaa lasten kulkeminen ehdotettuihin väistöihin vie ja millaisia reittejä lapset joutuvat käyttämään. Esimerkiksi Laajalahteen Reittiopas ehdottaa kulkemista junalla ja bussilla. Matka-ajaksi koululaiselle siis 40 minuuttia kulkuvälineen vaihdolla Leppävaarassa! (vaikka etäisyyttä koululta kouluun "vain" 3,1km).
  • Väistötilojen vaihtuminen.
  • Tulevalla neljäsluokkalaisella on yhteen väistötilaan 2,9km. Hän ei ole oikeutettu koululaisen matkakorttiin, sillä matka on alle 3km. Hänen oletetaan siis menevän kouluun kävellen/pyörällä mm. Vanhan Turuntien vartta. Aiemmin hänen koulumatkallaan oli kaksi tienylitystä.
  • Lapsen kokemus koulusta yhteisönä ja koulusta ylipäätään. Lapset ovat joutuneet kärsimään jo korona-ajan haasteet ja puutteet.
  • Väistötilojen tilan riittäminen. Lähtökohtaisesti koulujen tilat ovat aina liian pieniä oppilasmäärään nähden. Väistötiloihin mahtuminen perustuu ennusteeseen alueen omien koululaisten määrästä. Lausuntojen perusteella vastaanottavat koulut eivät kannata suunnitelmaa. Tämä heijastuu varmasti tilojen jakamiseen ja työilmapiiriin. Tämä haittaa niin alueen omia oppilaita ja koulun henkilökuntaa kuin väistössä olevia. Tiedotustilaisuudessa painotettiin moneen kertaan, että toinen koulu ei saa kärsiä toisen koulun väistöstä.
  • Oppilaiden ja koulun henkilökunnan jaksaminen. Koulupäivien pituudet, uusien koulureittien opettelu, tapojen sekä rutiinien luominen > huolehdittavien asioiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti, kun koulun toiminnot hajotetaan ympäri Espoota. Alkaako seuraavaksi henkilökunnan joukkopako?
Huoltajien tiedotustilaisuudessa korostettiin, että mitään ei ole vielä päätetty ja on mahdollisuus vaikuttaa. Lautakuntaan viedyn esityksen perusteella näitä huolenaiheita tai/ja muita annettuja lausuntoja ei ole ollenkaan otettu huomioon suunnitelman kehittämisessä.
 
On kaikkien kouluarkeen liittyvien etu, että väistötilat ovat sellaiset, joihin edes suurin osa koulusta mahtuisi samaan tilaan ja joka sijaitsee lähellä alkuperäistä koulupiiriä. Erityisesti tämä on lasten etu. Koulun yhteisöllisyys on erittäin tärkeää ja sen eteen tehdään koulussa valtavasti työtä. Eikö korona-ajan haasteissa ole koululle tarpeeksi?
 
Kilon koulu sijaitsee alueella, jossa olisi tilaa parakkikoululle tai josta voisi ottaa uusiokäyttöön erilaisia jo olemassa olevia tiloja. Suunnitelmassa on otettava huomioon oppilaiden, koulun henkilökunnan ja huoltajien mielipiteet sekä huolenaiheet. Nämä henkilöt kouluarkea sitten ainakin kaksi ja puoli lukuvuotta konkreettisesti pyörittävät. Lisäksi on kuultava vastaanottavien koulujen huoli tilojen riittämättömyydestä. Lasten mahdollisuus tasa-arvoiseen opiskeluun on turvattava!
 
Kilon koulun kanssa samalla tontilla sijaitsevalle päiväkodille rakennetaan väistötila Keran Hallien läheisyyteen. Onneksi sentään heille on tehty järkevä väistösuunnitelma, vaikka toki päiväkoti-ikäset kulkevat saatettuna joka tapauksessa, toisin kuin koululaiset.
 
Esitys väistösuunnitelmaksi osoittaa lisäksi erittäin huonoa projektinhallintaa, jos purku- ja rakentamissopimukset on tehty sellaisilla ehdoilla, että aloittamista ei voi lykätä siihen saakka, että väistötiloihin saataisiin järkevä ratkaisu.Kilon koulun purkaminen on ollut tiedossa jo pitkään. Kuten jo moneen kertaan on todettu, tämä esitetty suunnitelma on täysin katastrofaalinen kaikille osapuolille, ennen kaikkea lapsille. Tällaisesta suunnitelmasta ei saa tehdä esimerkkiä muita tulevia väistöjä varten.
Kilon koulun tapauksessa koko hankkeen siirtäminen olisi ollut ainoa järkevä vaihtoehto, kunnes koululle voidaan osoittaa toivotut, opiskeluun sopivat tilat.
 
Kaikkien espoolaisten koulujen koululaisten huoltajien kannattaa olla tästä esimerkkitapauksesta erittäin huolissaan. Mikäli tällainen älyttömyys hyväksytään, tätä älyttömyyttä tullaan varmasti käyttämään sabluunana muuallakin.
 
Tämä adressi tullaan toimittamaan Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenille 2.2.2021 klo 18. 
 
*päivitetty 3.2.2021
Lautakunta jätti esityksen kokouksessaan pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 16.2. Adressi on edelleen auki allekirjoituksille, jatkamme asian puolesta taistelua!
 
Espoo mainostaa itseään lapsiystävällisenä kaupunkina ja kaupunkina, joka arvostaa lapsiperheitä. Nyt on aika ryhtyä sanoista teoiksi ja Espoon on tarjottava parempaa lapsilleen. Tällainen järjettömyys ei ole hyväksyttävää.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kaarina Ostrow voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…