Vastustamme Helsingin kaupungin määräaik. opett. palkkaleikkausta

KIITOS KAIKILLE ADRESSIN ALLEKIRJOITTANEILLE HENKILÖILLE! PALKKA-LEIKKAUS ON KUMOTTU!

http://www.oaj.fi/portal/page?_pageid=515,434647&_dad=portal&_schema=PORTAL

Perjantai-iltapäivänä (13.4.) Helsingin kaupungin rehtorit saivat kirjeen, jossa heitä ohjeistettiin jättämään määräaikaiseksi palkattavat opettajat ilman ensi heinäkuun palkkaa.

Seuraavat lainaukset ovat Helsingin kaupungin visiosta ja eettisistä periaatteista:

“Helsinki pääkaupunkina ja seudun keskuksena on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi.”

“Hyvä maine on kaupungille tärkeä toimintaa ohjaava periaate. Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua ja avoimuutta.”

Me adressin allekirjoittaneet vastustamme Helsingin kaupungin aikeita jättää maksamatta kuukauden palkka määräaikaiseksi palkattaville opettajille heinäkuussa 2013. Mielestämme kaupunki ei toimi eettisten periaatteidensa mukaisesti asettaessaan virassa olevat opettajat ja määräaikaiset opettajat eriarvoiseen asemaan palkkauksen suhteen. Mielestämme samasta työstä kuuluu saada sama palkka!

Kaupunki ei ole myöskään noudattanut avoimen tiedottamisen periaatteitaan ilmoittaessaan aiotusta säästötoimenpiteestä vasta nyt, ajankohtana, jolloin seuraavan lukuvuoden suunnittelu on jo kouluissa täydessä vauhdissa. Aiottu leikkaustoimenpide kohdistuu moneen pätevään, ja jo mahdollisesti monena vuonna koulun kehittämistyöhön osallistuneeseen luokanopettajaan. Skenaario, jossa nämä pätevät työntekijät vaihtavat kaupunkia ja sen myötä työnantajaa säästötoimenpiteen vuoksi ei tukisi kaupungin visiota Helsingistä kehittyvän luovuuden ja oppimiskyvyn keskuksena.

Me allekirjoittaneet vaadimme Helsingin kaupungin lomautuspäätöksen purkamista. Vaadimme päteville opettajille heille kuuluvan palkan!

Lähteet:

Linkki Helsingin Sanomien asiaa käsittelevän kirjoituksen kuvakaappaukseen: http://oi44.tinypic.com/qnqj2p.jpg

Helsingin kaupunki työnantajana, kaupungin visio http://www.hel.fi/hki/Heke/fi/Kaupunki+tyonantajana/Kaupungin+arvot+ja+visio

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet http://www.hel.fi/hki/Heke/fi/Kaupunki+tyonantajana/Eettiset+periaatteet