Vastustamme Janakkalan kusiaismäen kivi- ja maa-aineksen ottohanketta


Rehakantien kupeessa, 2 km Tervakosken keskustasta, Kusiaismäen kalliota tullaan louhimaan 13 vuoden ajan kaikkiaan yhteensä noin 2,8 milj. m3 ktr. Louhittavan kiviaineksen määrä vuosittain on 200 000 m3 ktr.
Kivi- ja maa-aineksia on tarkoitus ottaa noin 14 ha laajuiselta alueelta. Toimintaan kuuluu louhimista, ylisuurten maakivien rikotusta, murskausta ja seulomista, sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuormaamista ja kuljetuksia. Kiviaineksen oton jälkeen aluetta on tarkoitus käyttää toimitilarakentamiseen.
Toiminta alueella on ympärivuotista. Kuormaamista ja kuljettamista hoidetaan kaikkina viikonpäivinä (ma-su) klo 6 ja klo 21 välisenä aikana. Kuljetukset suuntautuvat pääasiassa Tervakoskelta etelään. Saatujen lähtötietojen perusteella arvioidaan, että kiviaineskuljetusten muodostama raskaan liikenteen liikennemäärä on 75 ajon./vrk, kun yhden ajoneuvon kuorma on 40 t. Tällöin kyseessä on kuorma-auton ja perävaunun muodostama ns. kasettikuorma. Kuljetuksia suoritetaan kaikkina viikonpäivinä klo 6-21, eli hankkeen aiheuttama raskas liikenne on noin 5 ajoneuvoa tunnissa.

Mikäli tämä hanke menisi läpi, vaikuttaisi se liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Syytä on olla myös huolissaan melu- ja tärinävaikutuksista, vaikutuksista ilmanlaatuun, vaikutuksista ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, vaikutuksista pohjavesiin ja pohjaveden käyttöön, ja vaikutuksista vesistöihin ja niiden ekologiseen tilaan. Syitä on monia miksi tätä hanketta ei pitäisi aloittaa.

Lähialueiden asukkaita ei ole tiedotettu tästä tarpeeksi, jos ollenkaan. Tuntuu kuin tämä olisi ollut salaista alusta asti.

Allekirjoitathan tämän adressin, mikäli vastustat kusiaismäen hanketta, ja haluat pitää Tervakosken entisellään ilman tämän hankkeen tuomia ongelmia.

Lisään tähän vielä linkin, josta hankkeen tiedot näkyy

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Janakkalan_kunta_Kusiaismaen_kallioalue_Rehakka_Janakkala

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Taru Sipola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…