Vastustamme Nousiaisten kunnan lomautuksia

Me allekirjoittaneet haluamme vedota Nousiaisten kunnanhallituksen edustajiin, että suunnitteilla olevat, suurinta osaa kunnan henkilöstöä koskevat lomautukset peruttaisiin. Tiedostamme ja jaamme huolet kunnan taloudellisesta tilanteesta, mutta lomautus ei ole oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu kuntatalouden tervehdyttämiseen, ja niiden sijaan on aloitettava laajempi ja ratkaisukeskeisempi keskustelu vaadittavista taloustoimenpiteistä.

Lomautuksilla saatava säästö jäisi sekä kertaluontoiseksi että määrältään vaatimattomaksi eikä auttaisi kunnan talouden tasapainottamisessa kuin vain muodollisesti. Sen sijaan siitä todennäköisesti seuraisi lisäkuluja, kun sujuva työarki ja kunnan poikkeuksellisen hyvämaineinen työnantajakuva rikkoontuisivat. Puhtaasti säästömotiivilla toteutetut lomautukset johtavat helposti myös heikentyvään työilmapiiriin ja työssä jaksamiseen sekä lopulta lisääntyviin sairauspoissaoloihin ja sijaiskuluihin. Kunnan henkilöstö tuottaa suuren osan kuntalaisten hyvinvointia edistävistä peruspalveluista, ja lomautus on suora leikkaus myös kuntalaisten hyvinvoinnista. Etenkin lapset ja nuoret joutuisivat maksajiksi, sillä lomautukset heikentäisivät väkisinkin oppilasturvallisuutta ja edellytyksiä tarjota opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lomautus siis johtaisi helposti kyseenalaisiin, jopa laittomiin tilanteisiin kouluarjessa.

Nousiaisten henkilöstö on hoitanut työnsä hyvin, ja työn tuloksista on saatu valtakunnallistakin tunnustusta. Työn yksikkökustannukset ovat olleet jatkuvasti valtakunnan keskiarvoja matalampia ja henkilöstön joustojen ansiosta sijaiskustannuksia on saatu merkittävästi alennettua, joten henkilöstöä ei voi syyttää kunnan alijäämäisestä taloudesta. On oikeudenmukaisuuskysymys, että tästä täysimääräisenä tehdystä työstä myös maksetaan täysimääräinen korvaus eikä lähdetä lomautuksilla lisäämään jo muutenkin kuormittuneen henkilöstön työtaakkaa.

Nousiaisten henkilöstön ja kuntalaisten puolesta


Nousiaisten henkilöstö    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Nousiaisten henkilöstö näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…