Vastusta Ravitien VT25:n alitusta vain kevyelle liikenteelle

RAVITIEN YHTEYS VT25:LLE KATKEAA - SUUNNITELTU VT25:N ALITUS VAIN KEVYELLE LIIKENTEELLE

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOLIIKENNE LEVYEN LIIKENTEEN LISÄKSI PITÄÄ TEHDÄ MAHDOLLISEKSI RAVITIELTÄ KANTATIEN ALIKULKUNA?

Mikäli Ravitie suljetaan n. 600 asukasta ja 20 yritystä työpaikkaliikenteineen ja jakeluliikenteineen ahtautuu Braskintielle Maksjoen koulun ja esikoulun välittömään läheisyyteen. Ravitien vaikutuspiiriin kuuluu myös eteläinen Maksjoki aina Virkkalaan saakka ja Fatjan alueet, sekä jossain määrin myös Virkkalan muu alue.

Ravitien sulkeminen vaikuttaa vahvasti myös alueen 20 yrityksen työpaikka-, jakelu- ja asiakasliikenteeseen. Tällöin kaikki yrityksiin liittyvä asiointiliikenne, myös raskasliikenne siirtyy Braskintielle.

Maksjoki-Seura on antanut lausunnon aiheesta (10.6.2013), että toteutettava ratkaisu olisi henkilö- ja pakettiautoliikenteen salliva ja mahdollistava moottoritien alitus. Alitus toteutettaisiin siten, että alikulun korkeus ja leveys ovat riittäviä, jotta voidaan mahdollistaa turvallinen jalankulku- ja pyöräliikenne.Seura esittää Ravitien alikulusta erillisen kaksisuuntaisen ajoyhteyden perustamista, liikennealueen rajaan rajoittuen. Ajoyhteyden liittymä kaartuu Gunnarlan kadulle ja sijoitetaan kohtaan jossa liittymä on tällöin liikenteellisesti turvallinen. Kannatamme tämän mukaista toteutusvaihtoehtoa.

Liitteet linkkeinä:

  1. Ehdotuksemme karttasivu yleiskuvan saamiseksi tiivistäen pääkohdat.
  2. Alkuperäinen suunnitelmakartta, jossa Ravitie on alittaa VT25:n vain kevyelle liikenteelle sallittuna. EI autoliikennettä, eikä jatkoyhteyttä VT25:n itä-puolen katuverkkoon.

NYT TARVITAAN ALUEEN ASUKKAILTA JA YRITYKSILTÄ VAHVA MIELIPIDE!

ALLEKIRJOITA ADRESSI JA KANNATA EHDOTUSTAMME.

Yhteisellä mielipiteellämme voimme vaikuttaa Maksjoen-alueen viihtyvyyteen, toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen.

Maksjoki-Seura kerää palautetut kyselylomakkeet ja adressin allekirjoitukset sekä tekee yhteenvedon saaduista mielipiteistä ja allekirjoituksista.

Paikkakunta ja postinumero ovat tärkeitä alueellisen jakautuman selvittämiseksi (Vaikutus-alueen vastaajat ja sitten kauempaa asioivat) ja pysyvät vain tässä käyttötarkoituksessa.

Kiitos osallistumisestasi!


Maksjoki-Seura ry (www.maksjoki-seura.org)

Reijo Perkiömäki

puheenjohtaja (maksjokiseura@gmail.com)

 


Reijo Perkiömäki/Maksjoki-Seura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään