Vastustamme Tapiolan koulun lakkauttamista

Nastola etsii miljoonasäästöjä pienten kyläkoulujen kustannuksella.

Säästöjä etsitään erityisesti sivistyspalveluista. Esillä on ollut Villähteellä sijaitsevan n. 30 oppilaan Tapiolan koulun lakkauttaminen. Koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1.-6. Tapiolan koulu sijatsee Orimattilaan vievän Heinämaantien varressa.

Tapiolan koulun toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä. Koulun tavoitteena on, että oppilaat omaksuvat opetussuunnitelman mukaiset perustiedot ja -taidot. Ala-asteen aikana oppilaalle muodostuu hyvät opiskelutaidot ja -tottumukset.

Koulu haluaa antaa oppilaille aineksia hyvään itsetuntoon ja pyrkii vahvistamaan luottamusta omiin kykyihin ja siihen, että parhaansa yrittäminen riittää. Oppilaat opiskelevat yhdysluokissa, jossa vastuun ottaminen omasta työstä ja oppimisesta korostuu. Hyvää käytöstä ja toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottamista harjoittellaan jatkuvasti.

Kuinka monessa koulussa kuudesluokkalaiset leikkivät ekaluokkalaisten kanssa?

Asiaa käsitellään seuraavan kerran sivistyslautakunnan kokouksessa 11.4.2013 ja he tekevät asiasta oman esityksensä kunnanhallitukselle.