Vastustamme tulkkien palkkioiden alentamista.

Semantix on ilmoittanut yksinkertaistavansa toimintatapojaan ja palkkionmaksua. Uudistus astuu 1.1.2021 lähtien voimaan.

Uudistuksen myötä alihankkijoille maksettu yrityslisä alenee merkittävästi, 0,38:sta 0,24:ään. Myös verokortilla tähän asti työskennelleiden tulkkien tulot ja taloudellinen tilanne heikkenevät, kun heidät pakotetaan toimimaan yrittäjinä.

 

Tämä tulkkien tuloja heikentävä uudistus on herättänyt tulkkien keskuudessa paljon keskustelua ja huolta.

 

Palkkioiden alentaminen ei palvele tulkkausalaa, jossa tavoitteena on ammattitaitoisten tulkkien laadukas työpanos.

Tulkin ammatinharjoittamisesta tehdään kannattamatonta kilpailutuksen ja hintojen polkemisen kautta. Mikäli tulkkien kouluttautuminen ei tuota taloudellista lisäarvoa alan kehittämiselle, se johtaa kouluttautumisen vähenemiseen.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme palkkioiden alentamisen kumoamista.


Puhuttujen kielten asioimistulkit    Ota yhteyttä adressin tekijään